พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ : 1 รายการ
คนกู้ทะเล
คนกู้ทะเล

พิศิษฐ์ ชาญเสนาะ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 35 บาท, จำนวน 68 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

คนจำนวนมากได้ทำลายแนวชายฝั่งไทยและอันดามัน จนเกิดการล่มสลายของทรัพยากรชายฝั่ง และวิกฤตการณ์ทะเลไทย ชาวประมงจน ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจึงรวมตัวกันพิทักษ์ทะเล ปลูกหญ้าทะเลและทำปะการังเทียม รักษาป่าชายเลนของชุมชน อยู่อย่างเคารพธรรมชาติ จนฟื้นความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม ต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากมาย จนเกิดสำนึกใหม่ของชาวประมงชายฝั่งในการจัดสรรทรัพยากร ก่อร่างสร้างเครือข่ายเป็นขบวนการ “คนกู้ทะเล”
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว