พุทธทาสภิกขุ : 1 รายการ
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๖.ทางเดินของชีวิต
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๖.ทางเดินของชีวิต

พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 25 บาท, จำนวน 64 หน้า, ขนาด 9.5 x 13 ซม.

“ไม่ว่าผู้นั้นจะทราบหรือไม่ทราบ รู้สึกหรือไม่รู้สึก ชีวิตก็ยังคงเป็นการเดินทางเรื่อยไปอยู่นั่นเอง เมื่อเดินไปทั้งที่ไม่ทราบ ก็ย่อมมีความระหกระเหินบอบช้ำเป็นธรรมดา”
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว