ภควัน ศรีรัชนี : 3 รายการ
คัมภีร์แห่งความเร้นลับ เล่ม ๓
คัมภีร์แห่งความเร้นลับ เล่ม ๓

ภควัน ศรีรัชนี / พิเชษฐ์ วนวิทย์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

จุดมุ่งหมายของการนำเสนอ คัมภีร์แห่งความเร้นลับ ของภควัน ศรีรัชนีนี้ มิใช่เพื่อให้เกิดความติดยึดในตัวคุรุหรือผู้บรรยายอันเป็นการเน้นที่ตัวบุคคลยิ่งกว่าหลักธรรม ทั้งมิได้มุ่งหมายที่จะละเลยต่อมรรคาปฏิบัติที่มีอยู่ในวัฒนธรรมเดิมแบบเถรวาทของบ้านเรา ทว่าเป็นเพียงการนำเสนอทางเลือก หรืออุบายวิธีอื่นซึ่งมิใช่ของใหม่ หากดำเนินสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งยุคพระเวทแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นต้นธารแห่งการแสวงหาทางจิตวิญญาณอันลุ่มลึกที่สุดของมนุษย์

หากเรามองอย่างใจกว้าง และปราศจากกรอบของความเป็นพุทธเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าวัฒนธรรมพระเวท-อุปนิษัท รวมถึงตันตระ คือรากเหง้าของพระพุทธศาสนา มรรคาและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีมาแต่โบราณได้กลายมาเป็นเสาหลักแห่งหลักการและการบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาด้วย
คัมภีร์แห่งความเร้นลับ เล่ม ๒
คัมภีร์แห่งความเร้นลับ เล่ม ๒

ภควัน ศรีรัชนี / พิเชษฐ์ วนวิทย์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 312 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บทบรรยาย ๘๐ ครั้ง ว่าด้วยคัมภีร์วิชญาณไภรวตันตระ (๑๑๒ วิธีในการภาวนาของพระศิวะ)

เล่มแรก เป็นบทบรรยายว่าด้วยการทำสมาธิ ๑๑๒ วิธีของพระศิวะ ส่วนเล่มสอง เป็นบทบรรยายว่าด้วย ๑๑๒ วิธีในการภาวนาของพระศิวะ เพื่อการปรับเปลี่ยนสภาพจิตใจไปสู่ความสมบูรณ์พร้อม ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดตันตระมีว่า “จิตใจมิใช่สิ่งอื่นใด นอกจากสสารอันละเอียด ประณีต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้” อุบายการทำสมาธิทั้งหมดนี้จึงมุ่งให้เกิด “ไภรวะ” หรือ สภาวะไร้ใจซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้เรามองดูโลกอย่างที่เป็นอยู่ มองดูโลกตามความเป็นจริง ไม่ได้มีจิตคิดปรุงแต่งกำหนดกฎเกณฑ์ หรือสร้างโลกใด ๆ ขึ้นจากจิตที่เรามีอยู่
คัมภีร์แห่งความเร้นลับ เล่ม ๑
คัมภีร์แห่งความเร้นลับ เล่ม ๑

ภควัน ศรีรัชนี / พิเชษฐ์ วนวิทย์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 314 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บทบรรยาย ๘๐ ครั้ง ว่าด้วยคัมภีร์วิชญาณไภรวตันตระ (การทำสมาธิ ๑๑๒ วิธีของพระศิวะ)
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว