มูลนิธิโกมลคีมทอง : 2 รายการ
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๓.มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันตนเอง
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๓.มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันตนเอง

มูลนิธิโกมลคีมทอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 25 บาท, จำนวน 62 หน้า, ขนาด 9.5 x 13 ซม.

บทความคัดสรรจากสารโกมล

“ใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์มักเจ็บปวดกับความจริงของตัวเองเสมอ และในสังคมที่แสนวุ่นวายนี้ มนุษย์ก็ยิ่งอยู่ห่างจากความจริงมากขึ้นทุกที มนุษย์เรียนรู้และเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย แต่มนุษย์ก็ ‘รู้เท่าทัน’ ตัวเองน้อยเหลือเกิน”
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิโกมลคีมทอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 284 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มพัฒนาของโลก บ้านเมือง ชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี โดยเริ่มต้นจากสาเหตุ การดำเนินไป และทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จนมาถึงต้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงนับได้ว่าเป็นงานเขียนที่ก่อให้เกิดความชัดเจนต่อสังคมในระดับโครงสร้าง และแนวทางการพัฒนาที่มีบูรณาการ ที่เป็นองค์รวมและยั่งยืน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว