รสนา โตสิตระกูล : 9 รายการ
เดิน วิถีแห่งสติ
เดิน วิถีแห่งสติ

ติช นัท ฮันห์ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 40 บาท, จำนวน 49 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นคู่มือการฝึกฝนซึ่งสามารถเปิดมิติใหม่ให้แก่ชีวิตด้วยวิธีสามัญ ผู้เขียนได้นำอิริยาบถพื้น ๆ คือ การเดิน มาเป็นรูปแบบสำหรับการฝึกสติได้อย่างแยบคาย โน้มนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความอิสระ งดงามด้วยชีวิตด้านในและโลกภายนอก โดยไม่หลงลืมต่อสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติและสังคม
กุหลาบประดับดวงใจ
กุหลาบประดับดวงใจ

ติช นัท ฮันห์ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 45 บาท, จำนวน 35 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นสาสน์น้อย ๆ เล่มหนึ่งที่มิใช่บทเทศนา หากเป็นลำนำที่ว่าด้วยความรัก ความผูกพันโดยธรรมชาติระหว่างแม่กับลูก ซึ่งปลอดพ้นจากพันธนาการทางจารีตประเพณีของสังคม หรือแม้กระทั่งความคิดทางจริยศาสตร์ใด ๆ
ท่านกล่าวว่า ท่านได้ตระหนักว่าการรักแม่นั้น เธอไม่ต้องทำอะไร แค่รักท่านเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว การรักท่านหาใช่เรื่องของศีลธรรมและคุณธรรมแต่อย่างใด มันเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง
สำหรับท่าน ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนั้นเป็นสัมพันธภาพแรกของมนุษย์ และเป็นต้นกำเนิดแห่งความรู้สึกรักทั้งปวง ทั้งการรักเพื่อนบ้าน รักสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และจากความรักนี้เองที่ทำให้ช่องว่างระหว่างความเชื่อและการกระทำเหลือน้อยลง
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ : วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ เล่ม ๓
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ : วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ เล่ม ๓

รสนา โตสิตระกูล / สันติสุข โสภณสิริ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 300 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นวรรณกรรมที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติในแนวใหม่ ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงการแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นของเจ้าชายสิทธัตถะ ในแง่มุมแบบมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งมีความเรียบง่าย ผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องศาสนามากนัก ก็สามารถดื่มด่ำอรรถรสของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานและมีสาระ
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ : วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ เล่ม ๒
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ : วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ เล่ม ๒

รสนา โตสิตระกูล / สันติสุข โสภณสิริ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 264 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นวรรณกรรมที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติในแนวใหม่ ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงการแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นของเจ้าชายสิทธัตถะ ในแง่มุมแบบมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งมีความเรียบง่าย ผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องศาสนามากนัก ก็สามารถดื่มด่ำอรรถรสของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานและมีสาระ
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ : วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ เล่ม ๑
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่ : วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ เล่ม ๑

รสนา โตสิตระกูล / สันติสุข โสภณสิริ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 272 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นวรรณกรรมที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติในแนวใหม่ ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงการแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นของเจ้าชายสิทธัตถะ ในแง่มุมแบบมนุษย์ปุถุชนธรรมดาซึ่งมีความเรียบง่าย ผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องศาสนามากนัก ก็สามารถดื่มด่ำอรรถรสของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานและมีสาระ
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๓
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๓

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 328 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๓ : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๒
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๒

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 205 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๒ : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์ – นิวตัน

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๑
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๑

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 173 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๑ : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว
ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 184 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือเล่มแรกที่ฟูกูโอกะได้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี กับงานด้านเกษตรกรรมธรรมชาติ เขาได้บอกให้เรารู้ว่า ฟางข้าวนั้นสามารถปฏิวัติยุคสมัยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ การปฏิวัติดังกล่าวก็คือการปฏิวัติทางทัศนคติ ที่มีความตระหนักและสำนึกในคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ซึ่งดูเผิน ๆ แล้วเหมือนไร้ค่าดังที่เราทั่วไปมักมองเช่นนั้นกับฟางข้าวในท้องทุ่ง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว