รองริน วรัญญ์ : 1 รายการ
ใบไม้ใบหนึ่ง
ใบไม้ใบหนึ่ง

รองริน วรัญญ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือรวมบทความที่คัดสรรจากข้อเขียนหมายเหตุมณฑล ซึ่งลงพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๓ ภาค ภาคแรกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ที่กำลังดำรงอยู่ในปัจจุบัน ภาคสองเป็นการวิพากษ์ทางออกต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมที่ถูกกระทำอยู่ ภาคสุดท้ายเป็นเรื่องแนวคิดใหม่เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว