รัญจวน อินทรกำแหง : 1 รายการ
ท่านอาจารย์พุทธทาสในฐานะครู
ท่านอาจารย์พุทธทาสในฐานะครู

รัญจวน อินทรกำแหง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นการบรรยายเล่าโดยอุบาสิการัญจวน อินทรกำแหง ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ทางธรรมของท่านพุทธทาส เนื่องในงานปาฐกถาพุทธทาสภิกขุมหาเถระครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ (วันล้ออายุของท่านพุทธทาส) เพื่อรำลึกถึงท่านพุทธทาสภิกขุและคุณูปการของท่าน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว