ลูเธอร์ แสตนดิ้ง แบร์ : 3 รายการ
เรื่องเล่าของเผ่าซู
เรื่องเล่าของเผ่าซู

ลูเธอร์ แสตนดิ้ง แบร์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 65 บาท, จำนวน 56 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

รวมตำนานเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ของชนเผ่าซู สะท้อนถึงความผูกพันและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างชนเผ่าซูกับธรรมชาติ ด้วยลีลาคล้ายนิทานแต่กลับทรงพลังในแง่การสร้างความเชื่อมั่น ในพลังที่เป็นจริงของธรรมชาติ
ชนเผ่าซูของข้าพเจ้า
ชนเผ่าซูของข้าพเจ้า

ลูเธอร์ แสตนดิ้ง แบร์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 323 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เรื่องราวชีวิตของผู้เขียนและผู้คนในเผ่าซู ชนเผ่าที่รุ่งเรืองมาช้านานแต่ครั้งอดีตในสหรัฐอเมริกา จวบจนคนขาวรุกเข้ามาในดินแดนนี้ ซึ่งนอกจากจะทำให้วิถีวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้ว อินเดียนแดงก็ต้องปรับตัวและอยู่ในโลกของคนขาว ซึ่งสิ่งนี้มีผลต่อทัศนคติของอินเดียนแดงที่มีต่อคนขาว และของคนขาวที่มีต่ออินเดียนแดง
ดินแดนแห่งนกอินทรี : วิถีธรรมชาติแห่งชนเผ่าลาโกต้า
ดินแดนแห่งนกอินทรี : วิถีธรรมชาติแห่งชนเผ่าลาโกต้า

ลูเธอร์ แสตนดิ้ง แบร์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 302 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้พูดถึงอินเดียนแดงเผ่าลาโกต้า หรือที่คนขาวตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเผ่าซู ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์โดยกำเนิดของผู้เขียน แสตนดิ้ง แบร์ บอกเล่าถึงชีวิตภายในชนเผ่าของเขา ไม่ว่าจะเป็นนามธรรม ความคิด ศาสนา และหลักการทั้งมวล อีกทั้งความเมตตาหรือความผูกพันรักใคร่ จารีตประเพณี หรือความพยายามที่จะมุ่งไปสู่ความเสมอภาคและความยุติธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว