วอลเดน เบลโล : 3 รายการ
โศกนาฏกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่
โศกนาฏกรรมสยาม : การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่

วอลเดน เบลโล / เชียร์ คันนิงแฮม / ลี เค็ง ปอร์ / สุรนุช ธงศิลา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 428 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่สะท้อนให้เห็นภาพของสังคมไทยที่เคยรุ่งเรืองจากการพัฒนา จนถึงคราวที่ต้องล่มสลายจากผลของการพัฒนาที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การพึ่งพาทุนจากต่างชาติ ความเติบโตของอุตสาหกรรม เมืองที่โตเร็วเกินไปอย่างกรุงเทพฯ ความล่มจมของภาคเกษตรกรรม การทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาแรงงาน และแม้กระทั่งวิกฤตเอดส์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย
มังกรกำสรวล : วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม ๒
มังกรกำสรวล : วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม ๒

วอลเดน เบลโล / สเตฟานี โรเซนเฟลด์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 282 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

Dragons in Distress : Asia’s Miracle Economy in Crisis

เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ได้รับสมญานามว่าเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ก็เพราะสามารถโจนทะยานทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จในนโยบายเศรษฐกิจทำให้หลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยหันมามองสามประเทศนี้ด้วยความชื่นชมและปรารถนาจะเอาเป็นแบบอย่างมังกรกำสรวลเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พยายามอธิบาย “ความสำเร็จ” ในทางเศรษฐกิจของเสือทั้งสามตัวนี้ แต่ต่างจากหนังสือในทำนองเดียวกันตรงที่การพยายามมองไปถึงมุมมองของการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่แลกกับกำไรของความสำเร็จที่มีรากฐานอันเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ
มังกรกำสรวล : วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม ๑
มังกรกำสรวล : วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม ๑

วอลเดน เบลโล / สเตฟานี โรเซนเฟลด์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 271 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

Dragons in Distress : Asia’s Miracle Economy in Crisis

เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ได้รับสมญานามว่าเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ก็เพราะสามารถโจนทะยานทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จในนโยบายเศรษฐกิจทำให้หลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยหันมามองสามประเทศนี้ด้วยความชื่นชมและปรารถนาจะเอาเป็นแบบอย่างมังกรกำสรวลเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พยายามอธิบาย “ความสำเร็จ” ในทางเศรษฐกิจของเสือทั้งสามตัวนี้ แต่ต่างจากหนังสือในทำนองเดียวกันตรงที่การพยายามมองไปถึงมุมมองของการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่แลกกับกำไรของความสำเร็จที่มีรากฐานอันเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว