วิฑูรย์ ปัญญากุล : 1 รายการ
บริโภคสีเขียว
บริโภคสีเขียว

วิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ได้รวมเนื้อหาไว้ ๖ ภาค เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้บริโภค ทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตด้วยวิธีง่าย ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะป้องกันหรือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว