เสม พริ้งพวงแก้ว, ศ.นพ. : 2 รายการ
สืบสายธารตำนานนักอุดมคติ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
สืบสายธารตำนานนักอุดมคติ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เสม พริ้งพวงแก้ว, ศ.นพ.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 66 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Retracing the Path of an Idealistic Individual: From the Heart of Grandfather to All Idealistic Persons Working for the Commonpeople
สืบสายธารตำนานนักอุดมคติ : ผ่านหัวใจปู่สู่นักอุดมคติแห่งสามัญชน
สืบสายธารตำนานนักอุดมคติ : ผ่านหัวใจปู่สู่นักอุดมคติแห่งสามัญชน

เสม พริ้งพวงแก้ว, ศ.นพ.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 70 บาท, จำนวน 73 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือปาฐกถาครบรอบ ๓๐ ปี มูลนิธิโกมลคีมทอง โดยราษฎรอาวุโส ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ผู้ใช้ชีวิตบนรอยทางอุดมคติมาเกือบ ๙๐ ปี กล่าวเปิดและปิดงานโดยนักอุดมคติอาวุโสอีก ๒ ท่านคือ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ทั้งสามท่านได้ร่วมกันถ่ายทอดทัศนะและส่งมอบความหวังมายังคนรุ่นใหม่ และทั้งเป็นการย้อนทวนความคิดว่าอุดมคติย่อมไม่เหือดหายไปเพราะกาลเวลา หรือจำกัดอยู่แต่ในวัยหนุ่มสาวเท่านั้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว