สันติกโรภิกขุ : 4 รายการ
การให้..ตามวิถีธรรมชาติ
การให้..ตามวิถีธรรมชาติ

สันติกโรภิกขุ / พระชัยยศ ยโสธโร
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 29 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 10.5 x 14.5 ซม.

พูดถึงการให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านสันติกโรได้ยกเรื่องเวสสันดรชาดกมาเทียบเคียงให้เห็นถึงการให้ที่เป็นดั่งทานบารมีอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการบำเพ็ญบารมีในชาติสุดท้าย ก่อนเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าส่วนการให้เพื่อหวังผลนั้น ท่านว่าเป็นความคิดแบบวัตถุนิยมซึ่งมีพื้นฐานของประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง ไม่จัดว่าเป็นการทำทานหรือทำบุญตามหลักพุทธศาสนา นอกจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้ว ท่านยังพูดถึงการให้ทีมีองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ อาทิ การให้แก่บุคคลที่เหมาะสม สิ่งที่ให้ต้องเหมาะสมและให้ด้วยกิริยาวาจาที่เหมาะสม จึงจะครบองค์คุณของ “การให้"
ท่านอาจารย์พุทธทาส..ในความระลึกถึง
ท่านอาจารย์พุทธทาส..ในความระลึกถึง

สันติกโรภิกขุ / พระชัยยศ ยโสธโร
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 35 บาท, จำนวน 112 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นมุมมองของท่านสันติกโรที่มีต่อท่านอาจารย์พุทธทาส สิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เป็นแบบอย่างในการศึกษาและปฏิบัติ จนทำให้ชาวอเมริกันคนหนึ่งหันมาเอาดีในทางพุทธศาสนา และยึดแนวทางของท่านในการเผยแผ่ธรรมะในประเทศบ้านเกิด นอกจากนี้ ท่านสันติกโรยังเล่าถึงแง่มุมที่มีทั้งน่ารักและชวนขบขันในช่วงที่อยู่รับใช้ท่านอาจารย์ แต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยการสอนธรรม
นพลักษณ์ : แผนที่เข้าถึงคนเข้าถึงตน
นพลักษณ์ : แผนที่เข้าถึงคนเข้าถึงตน

คาร์เรน เวบบ์ / สันติกโรภิกขุ / สุมนา พิศลยบุตร / จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ / ถวัลย์ เนียมทรัพย์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษานพลักษณ์ ด้วยการนำคุณเข้าสู่การทำความรู้จักที่มาของนพลักษณ์ โครงสร้างพื้นฐานของบุคลิกภาพ กลไกการทำงานของลักษณ์ ลักษณะนิสัยใจคอ จุดสนใจ เรื่องราวของสัมพันธภาพ สิ่งที่จะช่วยให้เติบโต และการเกื้อหนุนจากมิตรสหาย

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจลักษณ์ที่ดูคล้ายกันด้วยการตอบคำถามในท้ายเล่ม จะช่วยให้คุณเลือกลักษณ์ของคุณได้ถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อรู้ลักษณ์แล้ว และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลักษณ์อื่น ๆ อย่างเหมาะสม จะทำให้คุณพัฒนาตนเองไปในทางที่เจริญงอกงาม
นพลักษณ์ : คู่มือสังเกตตนเอง
นพลักษณ์ : คู่มือสังเกตตนเอง

สันติกโรภิกขุ / ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจชีวิต จิตวิญญาณภายในของตนเอง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นในขั้นเบื้องต้น โดยผ่านศาสตร์ที่สามารถเชื่อมและบูรณาการระหว่างจิตวิทยากับศาสนาชื่อ "นพลักษณ์" ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มาจากศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะนักพรต นักภาวนา ที่เรียกว่า ซูฟี

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่พอเหมาะและกะทัดรัดพอที่จะวาดให้เห็นภาพได้บ้างสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาว่า นพลักษณ์คืออะไร คน ๙ ลักษณ์แตกต่างกันอย่างไร? และวิธีใช้นพลักษณ์ในระดับพื้นฐานเป็นอย่างไร? ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่มีการสอดแทรกมิติทางพุทธศาสนาเพื่อใช้ทำความเข้าใจกลไกภายในจิตใจของลักษณ์ต่างๆ ในวิถีของชาวพุทธ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว