สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ : 1 รายการ
ครูของแผ่นดิน : สร้างสรรค์การเรียนรู้ กอบกู้ชุมชน
ครูของแผ่นดิน : สร้างสรรค์การเรียนรู้ กอบกู้ชุมชน

สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 60 บาท, จำนวน 64 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ครูสุรินทร์แห่งโรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งและชักชวนให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาของชุมชน สร้างโรงเรียนชุมชนขึ้นตามความต้องการของชุมชน และช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มีความยั่งยืน หลังจากที่ชุมชนสาคลี ซึ่งสืบสานตัวเองมาอย่างมั่นคงเป็นเวลานับร้อยปี ล่มสลายลงด้วยพิษภัยจากกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมภายในเวลาไม่ถึง ๓๐ ปี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว