สุวรรณา สถาอานันท์ : 1 รายการ
เงินกับศาสนา : เทพยุทธแห่งยุคสมัย
เงินกับศาสนา : เทพยุทธแห่งยุคสมัย

สุวรรณา สถาอานันท์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ในยุคสมัยหนึ่ง “เงิน” เคยมีบทบาทเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสินค้า แต่นับวัน “ค่า” ที่คนยกให้เงินนั้นกลับทวีความสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นตัวสินค้าเอง ศาสนาก็ต่างบทบาทกันในการทำหน้าที่กับชุมชน วิถีชีวิต และจิตใจของผู้คน และแต่ละศาสนาก็มีทัศนคติกับเงินแตกต่างกันด้วย จวบจนยุคสมัยนี้ที่เป็นยุค “เงินตราคือพระเจ้า” ทัศนคติกับพฤติกรรมของผู้คนต่อเงิน และทัศนคติของศาสนาต่อเงินนั้นเหมือน-ต่าง หรือก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนแปลงกับสังคมอย่างไร ค้นหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว