อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์ : 1 รายการ
ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง
ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง

อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์ / เดวิด เคสเลอร์ / นุชจรีย์ ชลคุป
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้ใกล้ตายหรือผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์เจียนตาย แต่เนื้อหาทั้งหมดล้วนเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตและบทเรียนในการดำเนินชีวิต จะเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการ ”อยู่ให้เป็น” ก็ย่อมได้

บทเรียนชีวิตนั้นเราสามารถเรียนรู้ได้จากหลายแหล่ง แต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เลือกถอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์ของผู้ใกล้ตาย ทั้งนี้ก็เพราะตระหนักว่าคนที่อยู่ปลายสุดของชีวิตนั้นย่อมเห็นชีวิตได้แจ่มชัดมากที่สุด เขาไม่เพียงแต่ประจักษ์แก่ใจว่า ชีวิตนั้นไม่เที่ยง หากยังเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงของชีวิต เรามักคิดว่าชีวิตนั้นผัดผ่อนได้ อีกทั้งยังฝากความหวังไว้กับวันพรุ่งนี้ว่า ฉันจะมีความสุขกว่านี้แน่ ถ้ามีเงินมากกว่านี้ หรือมีบ้านหลังใหญ่กว่าเดิม แต่คนใกล้ตายนั้นรู้ดีว่า ชีวิตนั้นผัดผ่อนไม่ได้อีกแล้ว และไม่สามารถฝากความหวังไว้กับอนาคต ถ้าต้องการความสุข และชีวิตที่ไพบูลย์ก็ต้องหาจากปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ และตรงนี้ นั่นหมายถึงการเปลี่ยนมุมมองจนเห็นแง่งามและคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งแต่เดิมถูกมองข้ามไป เพราะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัว หรือคอยคาดหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้า

ความตายนอกจากจะบังคับให้เราหยุดไล่ล่าอนาคต และหันมาเผชิญหน้ากับปัจจุบันแล้ว ยังอาจทำให้เราตื่นจากความหลง และพบว่าสิ่งพื้น ๆ สามัญนั้นทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เช่น ความดี ความรัก ความเอื้ออาทร รวมทั้งการรู้จักตัวเอง ไม่มีอะไรที่ทำให้คนเราประจักษ์แจ้งถึงสัจธรรมได้ดีกว่าความตายและความพรัดพรากสูญเสีย ดังผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า ในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า “ชีวิต” หลักสูตรสำคัญที่สุดก็คือความพลัดพรากสูญเสีย ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้ได้ย่อมเรียกว่า “บัณฑิต” ได้โดยแท้ เราสามารถค้นพบสิ่งประเสริฐที่สุดในตัวเรา สิ่งประเสริฐที่สุดในตัวเราซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่า สติ ปัญญา สมาธิ เมตตา นี้แหละที่สามารถนำพาเราผ่านพ้นวิกฤตินั้น ซึ่งจะหมายถึงที่สุดของความพลัดพรากอันได้แก่ความตายก็ตาม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว