อลิซาเบ็ท เวเกิล : 2 รายการ
เกิดมาต่างกัน เลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ
เกิดมาต่างกัน เลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ

อลิซาเบ็ท เวเกิล / วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 160 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

คุณก็เป็นพ่อแม่ที่ดีได้ ถ้า…

คุณเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจในบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกๆ ของคุณ นี่เป็นอีกหนึ่งผลงานของอลิซาเบ็ท เวเกิล ถัดจาก มองคนด้วยมุมใหม่ เปลี่ยนใจให้เป็นสุข – เอ็นเนียแกรมคน 9 แบบ และ ต่างเธอต่างฉัน เอ็นเนียแกรม สานสัมพันธ์
แบบทดสอบบุคลิกของลูก การ์ตูน และสไตล์การเขียนแบบตรงไปตรงทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายและสนุก คุณจะเข้าใจพฤติกรรมของเด็กๆ ทั้ง 9 สไตล์ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเรียน การกิน การนอน กริยามรรยาท การเข้ากับผู้อื่น เป็นต้น “เกิดมาต่างกัน เลี้ยงดูฉันอย่างเข้าใจ” จะช่วยให้คุณเข้าใจบุคลิกในตัวลูกของคุณ ทำให้คุณสามารถเลี้ยงดูพวกเขาได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ลูกของคุณแสดงพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่า

สไตล์หนึ่ง - เพอร์เฟคชั่นนิสต์ อยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ มักตำหนิตัวเอง
สไตล์สอง - ผู้ช่วยเหลือ ต้องการเป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่น มักเก็บความรู้สึกของตัวเอง
สไตล์สาม – ผู้ใฝ่สำเร็จ มีแรงขับในการสร้างผลงานที่ดี ต้องการเป็นที่ยอมรับ
สไตล์สี่ – คนโรแมนติก ละเอียดอ่อนทางความรู้สึก ต้องการเป็นคนพิเศษ
สไตล์ห้า – นักสังเกตการณ์ สนใจใคร่รู้ อยากเข้าใจเรื่องต่างๆ มักขี้อาย
สไตล์หก – นักตั้งคำถาม ตื่นตัว ระแวดระวัง ต้องการความมั่นคงทางใจ
สไตล์เจ็ด – นักผจญภัย เสาะหาความสนุกสนานและความแปลกใหม่ สมาธิค่อนข้างสั้น
สไตล์แปด – ผู้ปกป้อง เข้มแข็ง มีพลัง แสดงความก้าวร้าวอยู่บ่อยๆ
สไตล์เก้า – ผู้ประสานไมตรี ต้องการให้ทุกคนพอใจและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ต่างเธอ ต่างฉัน : เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์
ต่างเธอ ต่างฉัน : เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์

เรนนี บารอน / อลิซาเบ็ท เวเกิล / วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

Are You My Type, Am I yours : Relationships Made Easy Through the Enneagram

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยนพลักษณ์ (Enneagram) อีกเล่มหนึ่งที่โดดเด่นด้วยการทำความเข้าใจบุคลิกลักษณะและวิธีคิดของคน ๙ แบบ ผ่านการ์ตูน ทำให้เรื่องที่เข้าใจยากบางเรื่องกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นผ่านบทสนทนาในภาพ ลักษณะทั้งเก้ายังถูกชี้ชัดด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละลักษณ์ เพื่อให้เห็นวิธีคิด และสิ่งที่คนแต่ละแบบใส่ใจ

ที่สำคัญ หนังสือนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนต่างลักษณ์ อย่างเช่น ผลสำรวจการเลือกคู่ของลักษณ์ต่าง ๆ สิ่งที่คนลักษณ์นี้ชอบหรือไม่ชอบในตัวคนใกล้ชิด และวิธีที่จะเกื้อกูลหรือปรับตัวให้เข้ากับคนลักษณ์นั้น ๆ ต้องทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้ได้บอกไว้แล้วเพื่อทำให้สัมพันธภาพของคุณยั่งยืนขึ้น ไม่เพียงเฉพาะกับคนชิดใกล้เท่านั้น แม้แต่เพื่อนหรือผู้ร่วมงาน คุณก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดีด้วยเช่นกัน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว