อุดร วงษ์ทับทิม : 1 รายการ
โลกใบเล็กของอินเดียน
โลกใบเล็กของอินเดียน

อุดร วงษ์ทับทิม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 130 บาท, จำนวน 146 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่รวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าต่าง ๆ ซึ่งถ่ายทอดผ่านตำนาน นิทานพื้นบ้าน เสียงเพลงที่ขับขาน บทกวีและเพลงกล่อมเด็ก เหล่านี้คือผลงานมุขปาฐะที่พวกเขาได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งนับว่ามีคุณค่ามากต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจวิถีความเป็นอยู่ แนวคิดการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความเชื่อในคติต่าง ๆ รวมทั้งขนบวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนอกจากนี้ในส่วนที่ ๒ ของหนังสือ ยังได้สะท้อนภาพความล่มสลายของวัฒนธรรมอินเดียน ทั้งทางด้านการศึกษา ความเชื่อ และวิถีชีวิต หลังจากที่วัฒนธรรมของคนขาวได้ลุกล้ำเข้าไป ทั้งยังฉายภาพความขัดแย้ง การสู้รบ และความป่าเถื่อนอันนำมาสู่จุดสิ้นสุดของโลกใบเล็กของพวกเขา…อินเดียนแดง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว