เคนซาบุโร โอเอะ : 1 รายการ
บ้านสมานใจ
บ้านสมานใจ

เคนซาบุโร โอเอะ / นุชจรีย์ ชลคุป
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 200 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นข้อคิดและประสบการณ์ของเคนซาบุโร โอเอะ นักเขียนรางวัลโนเบล ผู้มีบุตรชายพิการ ซึ่งสะท้อนมาจากการมองโลก มองชีวิต ศิลปะและวรรณกรรม โดยโยงเข้ากับลูกชายพิการของเขา แต่ละบทแต่ละตอนได้ถ่ายทอดให้เห็นว่า ในสภาวะของครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งซึ่งแต่ละคนต่างก็มีภาระในการดำรงชีวิต แต่ในยามวิกฤต พวกเขาได้พยายามสมานแผลซึ่งกันและกันได้อย่างไร การมีลูกชายที่พิการทางสมอง (ออทิสติก) ไม่ได้ทำให้เขาร้องโหยหวนถึงความเจ็บปวด แต่กลับทำให้เขาสามารถก้าวพ้นเรื่องส่วนตัวไปสู่การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ฮิคาริเป็นผู้เชื่อมโยงเขาเข้ากับความทุกข์ยากของมนุษย์ทั่วไป แม้จะต่างชาติ ต่างภาษากันก็ตาม แต่ความทุกข์กลับเป็นสิ่งที่เรารับรู้ร่วมกันได้และเข้าใจกันมากขึ้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว