เชอร์วิน บี. นูแลนด์ : 1 รายการ
เราตายอย่างไร
เราตายอย่างไร

เชอร์วิน บี. นูแลนด์ / วเนช
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 344 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

นวนิยายชีวิตที่อ่านง่าย แต่ได้ความรู้ทางวิชาการไปโดยอัตโนมัติเล่มนี้ เป็นเล่มที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียนไว้ในคำนำว่าควรอ่านบ่อย ๆ จะทำให้จิตใจละเอียดอ่อนต่อชีวิตมากขึ้น หรือเรียกว่ามีหัวใจของความเป็นมนุษย์มากขึ้น ประสบการณ์ชีวิตของนายแพทย์เชอร์วิน บี. นูแลนด์ ที่ถ่ายทอดเป็นอักษรดุจนวนิยายความตายเล่มนี้ เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้เราเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างมีสติมากขึ้น นอกเหนือจากจิตใจที่มั่นคงแล้ว ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อรายละเอียดการดำเนินโรคในเล่มนี้ จะช่วยให้เราลดทอนความหวั่นวิตก ความกลัวต่อพยาธิสภาพของโรคนั้นๆ ได้ และที่สำคัญ ความรู้ความเข้าใจนี้จะเป็นตัวกำหนดท่าทีของเราต่อความตายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ว่าจะต่อสู้กับโรคภัยที่คุกคามนั้นต่อไป หรือหยุดดิ้นรนกอบกู้ชีวิต ซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจได้มาเพียงแค่ซากปรักหักพังเท่านั้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว