เชอเกียม ตรุงปะ : 8 รายการ
การเดินทางอย่างปราศจากจุดมุ่งหมาย : มหาปรีชาญาณแห่งพุทธตันตระ
การเดินทางอย่างปราศจากจุดมุ่งหมาย : มหาปรีชาญาณแห่งพุทธตันตระ

เชอเกียม ตรุงปะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 110 บาท, จำนวน 161 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เนื้อหาต้องการบ่งบอกการเข้าถึงศาสนธรรมในอีกแง่มุมหนึ่ง
รวมถึงการทำความเข้าใจด้านในของชีวิตและโลกในแง่มุมที่ละเอียดลึกซึ้ง
เรียบง่ายและชัดเจน ซึ่งมักจะถูกละเลยไปจากผู้คนในสังคมยุคใหม่
ที่เน้นการจับจ่ายใช้สอยหรือเสพสิ่งต่าง ๆ อย่างฟุ่มเฟือย
ความปั่นป่วนสับสนอันมีแบบแผน : หลักการแห่งมณฑล
ความปั่นป่วนสับสนอันมีแบบแผน : หลักการแห่งมณฑล

เชอเกียม ตรุงปะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 196 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

“เหตุที่ว่าทำไมจึงมีการต่อสู้ดิ้นรนกับความทุกข์อย่างปั่นป่วนวุ่นวายในโลก ก็เพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่า แท้จริงแล้วความทุกข์ก็คือตัวเราเอง ถ้าหากเราสามารถเข้าใจได้ถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมของเรา เราก็จะเข้าสัมพันธ์กับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เมื่อนั้นเราจะเจ็บปวดน้อยลง”
นี้คือถ้อยคำจากหนังสือ ซึ่งนำเสนอธรรมะอันลุ่มลึกในแง่ของการหลุดพ้น และทำความเข้าใจเรื่องอัตตาและความทุกข์ ด้วยภาษาของโลกสมัยใหม่ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต
คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต

เชอเกียม ตรุงปะ / อนุสรณ์ ติปยานนท์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 125 บาท, จำนวน 139 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องความตาย เพื่อเตือนสติและเตรียมตัวก่อนลาละโลกไปอย่างสงบสุข เพื่อถึงห้วงแห่งแสงสว่างระหว่างบาร์โดสันติสุขแห่งธรรมดาก่อนตาย และหลุดพ้นจากนรกภูมิทั้งมวล คัมภีร์แห่งการตายเป็นความลี้ลับที่กำลังถูกค้นหา เพื่อขจัดความขลาดกลัวการตายที่เกาะกินใจมนุษย์โลกอยู่
ชัมบาลา : หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ
ชัมบาลา : หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ

เชอเกียม ตรุงปะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 192 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ความเป็นนักรบคือหนทาง หรือคือเส้นสายที่ร้อยผ่านตลอดชีวิตของคุณ มันไม่ได้เป็นเพียงแค่วิธีการหรืออุบายบางอย่าง ซึ่งคุณนำมาประยุกต์ใช้เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือเมื่อยามทุกข์ทนกลัดกลุ้ม ความเป็นนักรบคือการเดินทางอย่างต่อเนื่อง การเป็นนักรบก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นจริงในทุก ๆ ขณะของชีวิต นี่คือวินัยของนักรบ
ตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา
ตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา

เชอเกียม ตรุงปะ / อนุสรณ์ ติปยานนท์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 169 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เชอเกียม ตรุงปะ ผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นวิปัสนาจารย์ท่านหนึ่ง ที่มุ่งหวังจะถ่ายทอดสารัตถะแห่งวัชรยานให้เป็นที่แพร่หลายตลอดชั่วชีวิตของท่าน ถ้อยคำในหนังสืออุบัติขึ้นจากการที่ท่านได้ประสบพบเห็นปัญหา และความไม่เข้าใจหลายประการของผู้คนในโลกยุคใหม่ที่มีต่อคำสอนของพระพุทธองค์ ท่านจึงได้หยิบยกเอาประเด็นสำคัญ อาทิเช่น มรรค ๘ สติและสมาธิ การแบ่งแยกระหว่างขั้วต่าง ๆ ของอารมณ์ ฯลฯ มานำเสนออย่างแยบคาย
ภาวนาคือชีวิต
ภาวนาคือชีวิต

เชอเกียม ตรุงปะ / อนิตรา พวงสุวรรณ โมเซอร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 90 บาท, จำนวน 90 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

Meditation in Action

ภาวนาคือชีวิตอธิบายถึงข้อธรรมต่าง ๆ ที่โยงกับการฝึกสมาธิภาวนาอย่างเข้าใจง่าย เช่น ทาน ขันติ และปัญญา อีกทั้งได้ให้หลักสำคัญและความเข้าใจในการฝึกสมาธิ ชนิดที่สามารถเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมที่เราอยู่ โดยไม่ต้องแยกเรื่องทางธรรมออกจากทางโลก หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาในสังคมสมัยใหม่เป็นอย่างยิ่ง
มหาบูรพสูรย์ ปรีชาญาณแห่งชัมบาลา
มหาบูรพสูรย์ ปรีชาญาณแห่งชัมบาลา

เชอเกียม ตรุงปะ / ดอร์เจ ดราดุล แห่งมุกโป / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 165 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นผลงานต่อเนื่องจาก ชัมบาลา : หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ ซึ่งเป็นเล่มที่แนะนำให้รู้จักกับหลักการแห่งชัมบาลา ส่วน มหาบูรพสูรย์ นั้น ว่าด้วยการถ่ายทอดหลักการ การซึมซาบในหลักการนั้นและสำแดงออก ผู้เขียนพยายามถ่ายทอดปรีชาญาณของการฝึกฝนชัมบาลา ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการสร้างเสริมความอ่อนโยนและความดีงามพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนขึ้น ช่วยให้เราสามารถก้าวออกมาจากโลกของรังดักแด้หรือโลกที่เต็มไปด้วยการแย่งชิง ดิ้นรนและไขว่คว้า เป็นโลกที่ก้าวร้าวและจิตวิญญาณได้ลดน้อยถอยลง เพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองและเกิดความอ่อนโยนขึ้นในหัวใจ อีกทั้งสามารถกระทำเพื่อผู้อื่นและเพื่อโลกของเราให้ดีขึ้นได้
สีหนาทบันลือ
สีหนาทบันลือ

เชอเกียม ตรุงปะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 270 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การแสดงธรรมเทศนาโดยท่านเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช นี้ เป็นการนำเสนอหลักธรรมตันตระ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจ ตันตระดูเหมือนจะผุดขึ้นมาจากสภาวะอันเก่าแก่ล้ำลึก จากแง่มุมอันแปลกประหลาดและขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับวิธีคิดตามแบบแผนสามัญ การดำรงอยู่เหนือเหตุผลและแบบแผนทางความคิดนี้ ทำให้ประสบการณ์ตันตระกลายเป็นสมดุลแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ การนำเสนอหลักธรรมตันตระจึงเป็นสิ่งที่ทั้งดิบสด และเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งราชสีห์ธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว