เรืองรอง รุ่งรัศมี : 1 รายการ
ธุลีดาวของยุคสมัย : เสี้ยวศตวรรษของเรื่องราวและผู้คนเดือนตุลา
ธุลีดาวของยุคสมัย : เสี้ยวศตวรรษของเรื่องราวและผู้คนเดือนตุลา

เรืองรอง รุ่งรัศมี
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บทรำลึกและวิพากษ์ “เสี้ยวแห่งความเป็นไปของผู้คนเดือนตุลา” นับเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยี่สิบห้าปีของความจริง ความฝัน และความเป็นไปที่ไม่ได้มีแต่เพียงบทบาทของ “คนแถวหน้า” หากยังมี “ธุลีดาว” ที่เป็นส่วนเสี้ยวเล็กกระจ้อยร่อย หากแต่เขาเหล่านั้นก็มีคุณค่าเป็นคนเดือนตุลาด้วยมิใช่หรือ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว