เฮนรี่ เดรเฮอร์ : 1 รายการ
ใจของคุณคือปราการต้านมะเร็ง
ใจของคุณคือปราการต้านมะเร็ง

เฮนรี่ เดรเฮอร์ / นุชจรีย์ ชลคุป
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 130 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นการเปิดเผยให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคมะเร็งในมุมมองที่กว้างขึ้น โดยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะปรากฏการณ์ระดับเซลล์หรือความเป็นไปในทางสรีรวิทยาเท่านั้น หากยังโยงใยไปถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตและสภาวะทางจิตใจ นับเป็นการเสนอมุมมองแบบองค์รวมที่น่าสนใจ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว