เฮอเบิร์ต จิราเดต์ : 1 รายการ
ทำเมืองให้น่าอยู่ : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และความหวังสำหรับเมืองที่ยั่งยืน
ทำเมืองให้น่าอยู่ : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และความหวังสำหรับเมืองที่ยั่งยืน

เฮอเบิร์ต จิราเดต์ / พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 298 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่พูดถึงปัญหาและทางออกของเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากมหานคร
ต่าง ๆ ของโลก สื่อถึงการเข้าใจปัญหาเมืองโดยเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีการมองโลกจากในฐานะทรัพยากรสำหรับรองรับความต้องการอันไม่จบสิ้นของมนุษย์ มาเป็นการมองโลกในฐานะองคาพยพที่มีชีวิต มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในทุกส่วน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว