เฮเลน พาล์มเมอร์ : 3 รายการ
รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม ๒ คู่ชีวิตคู่การงาน
รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม ๒ คู่ชีวิตคู่การงาน

เฮเลน พาล์มเมอร์ / ร.จันเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือ รักผลิบาน งานผลิผล : เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถช่วยเราได้มาก ผู้เขียนได้อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์จริงของผู้คนมากมาย รวบรวมและสรุปให้เราเห็นถึงแบบแผนพฤติกรรม แนวทางความสัมพันธ์ และปฏิกิริยาที่คนแต่ละลักษณ์มักจะมีต่อกันทั้งในด้านการงาน ความรัก หรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบอื่นๆ หากเราได้อ่านอย่างพินิจพิจารณา ศึกษาจนเข้าใจ อีกทั้งมีสติรู้เท่าทันแบบแผนพฤติกรรมของตนและผู้อื่นอยู่เสมอแล้ว เราก็อาจมีความรักและการงานที่ราบรื่น สงบเย็น เต็มไปด้วยความสุข
เอ็นเนียแกรม : ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
เอ็นเนียแกรม : ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

เฮเลน พาล์มเมอร์ / วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 450 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มหนาที่เขียนโดยบรมครูทางนพลักษณ์คนสำคัญเล่มนี้ ถือว่าเป็นเล่มสำคัญยิ่งต่อการทำความเข้าใจตัวตนภายในของเราได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ผู้เขียนสามารถอธิบายโครงสร้างทางความคิด และความเปราะบางของจิตใจให้เราเห็นภาพได้อย่างแทบไม่น่าเชื่อ ทำให้หลุมดำแห่งความสับสน ความไม่เข้าใจตนเอง หรือภาวะที่ซ่อนอยู่ภายในถูกเปิดเผยออกมาผ่านตัวอักษรได้อย่างกระจ่างและชัดเจน ความแจ่มชัดของถ้อยคำอธิบายกลไกการทำงานของจิตใจของลักษณ์ทั้ง ๙ ผนวกกับตัวอย่างการอ้างอิงคำพูดจากประสบการณ์เหล่านี้ล้วนมาจากการศึกษาและสัมภาษณ์ชาวอเมริกันแล้วนำมารวบรวมเรียบเรียงจนเป็นความน่าทึ่งดังกล่าว

นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ในหนังสือคือการแนะนำความเป็นมาของศาสตร์นี้โดยละเอียด ตัวอย่างความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักและเชิงอำนาจของลักษณ์ต่าง ๆ ประเภทงานที่เหมาะสม ตัวอย่างบุคคลในลักษณ์ และสิ่งที่ช่วยให้คนลักษณ์นั้น ๆ เติบโต เป็นต้น เอ็นเนียแกรม จึงเป็นหนังสือเหมาะสำหรับผู้ที่รู้ลักษณ์แล้ว ที่ต้องการศึกษาตนเองให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม ๑ เข้าถึงคนเก้าลักษณ์
รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม ๑ เข้าถึงคนเก้าลักษณ์

เฮเลน พาล์มเมอร์ / ร.จันเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 384 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Enneagram in Love and Work : Understanding Your Intimate and Business Relationships

หนังสือ รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่มนี้เป็นงานที่ครูเอ็นเนียแกรมหลายคนเห็นตรงกันว่าเป็นงานเขียนชิ้นที่ดีที่สุดของเฮเลน พาล์มเมอร์เท่าที่ได้ตีพิมพ์ออกมาแล้ว (ปัจจุบันเฮเลน พาล์มเมอร์ สนใจศึกษาเรื่องการใช้เอ็นเนียแกรมในการพัฒนาจิตวิญญาณ และกำลังเขียนงานชิ้นใหม่อยู่) หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เขียนและตีพิมพ์ขึ้นหลังจากงานชิ้นแรกคือ เอ็นเนียแกรม:ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ถึง ๕ ปี จึงเป็นงานที่มีความสมบูรณ์ ลุ่มลึก และชัดเจน สะท้อนภาพของคนลักษณ์ต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณ์ได้อย่างลึกซึ้ง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ทำความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม

เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น ๒ เล่ม เล่ม ๑ แบ่งเป็น ๒ ภาคๆ แรกประกอบไปด้วย บทนำ ซึ่งเริ่มต้นด้วยทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการจำแนกลักษณ์ตามศาสตร์เอ็นเนียแกรม ต่อด้วยการสรุปลักษณะของลักษณ์ทั้งเก้าโดยย่อ และทฤษฎีเกี่ยวกับกิเลสและพลวัตรของลักษณ์ต่างๆ ภาคสองเป็นการกล่าวถึงลักษณะของลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงออกในความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความรัก และการงานโดยละเอียด ส่วนเล่ม ๒ นั้นกล่าวถึงแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งเล่ม ๒ นี้จะจัดพิมพ์ออกมาในช่วงปลายปี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว