โกมล คีมทอง : 1 รายการ
โกมลฅนหนุ่ม รวมข้อเขียนแห่งความบันดาลใจ
โกมลฅนหนุ่ม รวมข้อเขียนแห่งความบันดาลใจ

โกมล คีมทอง / พจน์ กริชไกรวรรณ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 164 หน้า, ขนาด 19 x 20 ซม.

หนังสือรวมข้อเขียนของครูโกมลกว่า ๓๐ ชิ้น ว่าด้วยทัศนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ความสงสัยและการพิจารณาทบทวนตนเอง ความสนใจในวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำหนังสือ ความเป็นบัณฑิต การศึกษา และความเป็นครูที่แท้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว