โซเกียล รินโปเช : 4 รายการ
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๔.จากใจถึงใจ คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๔.จากใจถึงใจ คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

โซเกียล รินโปเช / พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 25 บาท, จำนวน 63 หน้า, ขนาด 9.5 x 13 ซม.

“หากคุณติดยึดกับผู้ที่กำลังจะตาย คุณอาจทำให้เขาปวดร้าวใจโดยไม่จำเป็น และทำให้เป็นการยากมากที่เขาจะปล่อยวางและตายอย่างสงบสุข”
เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย

โซเกียล รินโปเช / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 408 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บทบันทึกจากปรีชาญาณแห่งวัชรนิกายของธิเบตว่าด้วยเรื่องชีวิต จิตวิญญาณ และความตาย หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับเราว่า “ถ้าหากความปรารถนาอันล้ำลึกที่สุดของเราคือการมีชีวิตอยู่ และอยู่ต่อไปอย่างยืนยาว เหตุใดเราจึงยืนยันอย่างมืดบอดว่า ความตายเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่าง และหลงอยู่ในมุมมองที่มีแต่ชีวิตนี้เท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นต้นกำเนิดแห่งลัทธิวัตถุนิยมอันไร้ซึ่งหัวใจและเต็มไปด้วยพิษภัยของโลกปัจจุบัน
เหนือห้วงมหรรณพ : คำสอนธิเบตเพื่อการอยู่และตายอย่างไร้ทุกข์
เหนือห้วงมหรรณพ : คำสอนธิเบตเพื่อการอยู่และตายอย่างไร้ทุกข์

โซเกียล รินโปเช / พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 304 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาในภาคแรกที่ว่าด้วยเรื่องการมีชีวิต (Part l : Living) ซึ่งเขียนถึงการเปิดเผยหนทางในการเอาชนะความตาย กล่าวคือตายโดยไม่ทุกข์ และไม่สิ้นไร้ไม้ตอกเมื่อเผชิญกับความตาย และเรายังสามารถใช้ความตายให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ไม่จำเพาะ “โลกนี้” เท่านั้น หากรวมถึง “โลกหน้า” ด้วย ยิ่งกว่านั้นหากเรารู้จักความตายดีพอ มันยังเป็นโอกาสแห่งการหลุดพ้นจากอำนาจของความตายอย่างแท้จริง นั่นคือไม่มี “การเกิด” อีกต่อไปด้วย
ประตูสู่สภาวะใหม่ : คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
ประตูสู่สภาวะใหม่ : คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

โซเกียล รินโปเช / พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 388 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาในภาคหลังที่ว่าด้วยเรื่องความตาย (Part II : Dying) ซึ่งช่วยอย่างมากในการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความตาย คนทั่วไปมักเห็นว่าความตายเป็น “ปัญหา” หรือ “ภาวะจนตรอก” ที่ทุกคนต้องพ่ายแพ้สถานเดียว แต่ที่จริงความตายนั้นเป็น “โอกาส” แห่งความเจริญงอกงามของชีวิตด้านใน ทั้งของผู้ที่กำลังจะตาย (หรือตายแล้ว) และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตาย รวมทั้งการรู้จักธรรมชาติแห่งจิตของตนอย่างลึกซึ้ง และการมีสติประคองจิตไม่ให้หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนตายและหลังตาย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว