โทมัส เคลียรี่ : 2 รายการ
วิถีแห่งผู้นำเซ็น
วิถีแห่งผู้นำเซ็น

โทมัส เคลียรี่ / เดชา ตั้งสีฟ้า
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 286 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นบทรวมคำสอนทางการเมืองของพุทธศาสนาเซ็นสายจีน คำสอนเหล่านี้เป็นของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางธรรมสายเซ็นสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ถัง ที่มุ่งประกาศเตือนถึงความเสื่อมในเชิงคุณภาพทั้งสถาบันเซ็นและสานุศิษย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ เซ็น คือภูมิปัญญาสูงสุดในขณะนั้นดังนั้นคำสอนในหนังสือเล่มนี้ จึงต้องการนำเสนอให้เห็นถึงศิลปะของการประสานความจริงสูงสุดและความจริงสามัญ ศิลปะของการอาศัยสังคมและความประพฤติของบุคคลเป็นทางไปสู่การประจักษ์แจ้งแบบเซ็น โดยอาศัยการฝึกฝนการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะของผู้นำหรืออาจารย์ เพื่อจะสามารถวางท่าทีที่เหมาะสมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือศิษย์ ทั้งยังช่วยพัฒนาตนเองให้ดำเนินชีวิตท่ามกลางชุมชนและสังคมได้ด้วยคุณธรรม
หลักแท้แห่งผู้นำ
หลักแท้แห่งผู้นำ

โทมัส เคลียรี่ / ร.จันเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 95 บาท, จำนวน 108 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นบทคัดสรรที่รวบรวมจากคัมภีร์ฮว่ายหนานจื่อ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ผสมผสานแนวคิดระหว่างแนวคิดเต๋า ขงจื๊อ และนิตินิยม ของนักคิดในราชวงศ์ฮั่น และผสมผสานข้อโต้แย้งอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับรัฐและสังคม สงครามและความเป็นมนุษย์ที่แท้ ความหมายของการเผยแพร่คัมภีร์นี้ นอกจากจะเพื่อการปรับใช้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในสังคมไทยแล้ว ยังเพื่อขยายขอบเขตการรับรู้แนวคิดจีนออกไปอีกก้าวหนึ่งด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว