ไกรวรรณ สีดาฟอง : 4 รายการ
แด่อนาคต : ค่านิยมอันทรงคุณค่าของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา
แด่อนาคต : ค่านิยมอันทรงคุณค่าของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา

จอยซ์ เอ. แลดเนอร์ / รุ่งฤดี ธีรบวร / ไกรวรรณ สีดาฟอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความคิดของชนผิวดำท่ามกลางอารยธรรมที่กำลังจะสูญหาย ความเป็นแม่ของผู้เขียนได้สะท้อนความวิตกกังวลที่มีต่อลูก เมื่อความทันสมัยรุกล้ำเข้ามา เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นคนที่ไม่หลงเหลือค่านิยมที่คนรุ่นเก่าได้สร้างขึ้นและสืบทอดต่อกัน คำถามที่พ่อแม่ชาวแอฟริกันเหล่านี้มีกันทุกคนคือ พวกเขาเลี้ยงลูกไม่ดีหรือทำไมลูกๆ ของพวกเขาจึงไม่รับค่านิยมที่ดีงามที่ครั้งก่อนพ่อแม่เคยได้รับมาจาบรรพบุรุษ พวกเด็กๆ กลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบ บ่มเพาะความรุนแรงในจิตใจ และไม่อดทน อะไรทำให้พวกเขาเป็นเช่นนี้ และเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรนอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สังคมของคนผิวดำแล้ว ผู้เขียนยังมอบความหวังด้วยหนทางที่จะช่วยพวกเด็กๆ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่พ่อแม่เท่านั้น ครู พระ รวมทั้งชุมชน ก็ต้องมีส่วนในการสร้างสรรค์ เช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับทุกสังคมที่ต้องการฟื้นฟูค่านิยมดั้งเดิมอันดีงามกลับคืนมา ไม่จำเพาะแต่สังคมแอฟริกันเท่านั้น
แผ่นดินบนหลังเต่า เรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียน
แผ่นดินบนหลังเต่า เรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียน

ไกรวรรณ สีดาฟอง / ไอดา อรุณวงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 110 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

แผ่นดินบนหลังเต่า เรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียน เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าปรัมปราของอินเดียนเผ่าต่าง ๆ โดยสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับโลกและการดำรงชีวิตของชาวอินเดียนที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งในฐานที่ธรรมชาติเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ก่อกำเนิดโลกและมนุษย์ ความเชื่อของอินเดียนทำให้คนอินเดียนอยู่กับธรรมชาติอย่างนอบน้อม อันเป็นวิถีที่มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ไม่ทำร้ายกัน ในขณะที่ชาวศิวิไลซ์ซึ่งคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ และถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางมิอาจกระทำได้
สวนแห่งชีวิต
สวนแห่งชีวิต

เกรียน / ภารณี วนะภูติ / ไกรวรรณ สีดาฟอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 183 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่น่าประทับใจของมนุษย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่งและสวนมหัศจรรย์ที่เขาได้สร้างขึ้นมา ด้วยสัญลักษณ์ที่งดงามยิ่ง เกรียน (Grian) ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ชาวสเปน ได้สะท้อนความสัมพันธ์ของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ นั่นคือความสัมพันธ์กับสรรพสิ่งในโลกอันมีชีวิต กับผู้คนอื่น ๆ กับพระเจ้า และกับชีวิต เมื่อเรื่องราวดำเนินไป สวนกลับกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สำหรับการทำสมาธิและพิจารณาตนเอง เป็นที่ที่จะพบความสงบ หรือที่ที่จะพบกับความรื่นรมย์อันน่าอัศจรรย์ของสวน
อาศรมกลางเมฆ
อาศรมกลางเมฆ

ติช นัท ฮันห์ / ไกรวรรณ สีดาฟอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 115 บาท, จำนวน 145 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

นวนิยายเชิงประวัติศาสตร์เล่มนี้ ท่านติช นัท ฮันห์ ประพันธ์ขึ้นในช่วงที่ทหารเวียดนามสองแสนคนกำลังยึดครองกัมพูชา ภาพของดินแดนเวียดและจามที่เคยมีทั้งสงครามและสันติภาพตัดสลับไปมากับความเป็นจริง ภาพของพระนางเพชรทิพย์ ภิกษุณีมาลัยหอม พระอริยาจารย์แห่งป่าไผ่ผู้เป็นราชบิดา ในความพยายามที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในดินแดนจามและเวียดยังคงฉายชัด เป็นทั้งบาดแผลในอดีตและบทเรียนสำหรับอนาคตของเวียดนาม กัมพูชา และอีกหลายร้อยประเทศทั่วโลก ที่กำลังประหัตประหารกันในนามของสงคราม ไม่ว่าอาวุธจะเป็นกระบอกปืนหรือเงินตรา และไม่ว่าจะลงเอยด้วยเลือดเนื้อหรือความอดอยากหิวโหยวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์เชิงพุทธเล่มนี้ นำเสนอภาพของสงครามทั้งภายนอกและภายในใจคน ขณะเดียวกันก็หยิบยื่นความหวังและสันติภาพให้แก่มนุษย์ด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว