กรรณิการ์ พรมเสาร์ : 7 รายการ
เสียงเพรียกจากบรรพชน : ปัญญาญาณแห่งชนเผ่าเชโรกี
เสียงเพรียกจากบรรพชน : ปัญญาญาณแห่งชนเผ่าเชโรกี

ดยานี อิวาฮู / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 239 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ความมุ่งมั่น ความเมตตา และการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นหลักพื้นฐานสามประการที่ชาวทซาลากี (เชโรกี) ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดมาจากบรรพชน โดยเชื่อว่าการสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้กับปัจเจก ครอบครัว ชนชาติ และจักรวาล จะนำดอกผลแห่งสันติภาพและสัมพันธภาพอันกลมกลืนงดงามมาสู่มนุษยชาติได้ เหล่านี้คือหัวใจของชาวทซาลากีทุกคน ที่หมายจะถักทอความรัก ความเมตตาและความเป็นพี่เป็นน้องให้เกิดขึ้นในโลก และสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งสันติภาพ
คนปลูกต้นไม้
คนปลูกต้นไม้

ฌ็อง ฌิโอโน / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 55 บาท, จำนวน 64 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นเรื่องราวของชายผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและโดดเดี่ยว เขามีความมุ่งมั่นในการพลิกผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าที่เขียวชะอุ่มด้วยมือทั้งสอง โดยไม่สนใจว่าผืนดินนี้เป็นของใคร คนปลูกต้นไม้ นอกจากจะสามารถสื่อให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจในการพลิกฟื้นความเขียวชะอุ่มให้กับโลกแล้ว ยังสะท้อนความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความพยายามในการฝากผลงานอันทรงคุณค่าไว้ให้กับโลก โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
มังกรกำสรวล : วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม ๒
มังกรกำสรวล : วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม ๒

วอลเดน เบลโล / สเตฟานี โรเซนเฟลด์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 282 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

Dragons in Distress : Asia’s Miracle Economy in Crisis

เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ได้รับสมญานามว่าเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ก็เพราะสามารถโจนทะยานทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จในนโยบายเศรษฐกิจทำให้หลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยหันมามองสามประเทศนี้ด้วยความชื่นชมและปรารถนาจะเอาเป็นแบบอย่างมังกรกำสรวลเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พยายามอธิบาย “ความสำเร็จ” ในทางเศรษฐกิจของเสือทั้งสามตัวนี้ แต่ต่างจากหนังสือในทำนองเดียวกันตรงที่การพยายามมองไปถึงมุมมองของการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่แลกกับกำไรของความสำเร็จที่มีรากฐานอันเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ
มังกรกำสรวล : วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม ๑
มังกรกำสรวล : วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม ๑

วอลเดน เบลโล / สเตฟานี โรเซนเฟลด์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 271 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

Dragons in Distress : Asia’s Miracle Economy in Crisis

เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ได้รับสมญานามว่าเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ก็เพราะสามารถโจนทะยานทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จในนโยบายเศรษฐกิจทำให้หลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยหันมามองสามประเทศนี้ด้วยความชื่นชมและปรารถนาจะเอาเป็นแบบอย่างมังกรกำสรวลเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พยายามอธิบาย “ความสำเร็จ” ในทางเศรษฐกิจของเสือทั้งสามตัวนี้ แต่ต่างจากหนังสือในทำนองเดียวกันตรงที่การพยายามมองไปถึงมุมมองของการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่แลกกับกำไรของความสำเร็จที่มีรากฐานอันเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ
ลิตเติ้ลทรี
ลิตเติ้ลทรี

ฟอเรสต์ คาร์เตอร์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 130 บาท, จำนวน 236 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

วรรณกรรมเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยชาวอินเดียนแดงเผ่าเชโรกีที่กำพร้าพ่อแม่ อาศัยอยู่กับปู่และย่าบนภูเขา ชีวิตที่ผูกพันกันของคนทั้งสามนี้ สะท้อนปรัชญาในการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายของคนภูเขา ซึ่งยังพึ่งพิงและมีสายสัมพันธ์อันงดงามที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของธรรมชาติ ในสภาวการณ์ที่อินเดียนยังคงเป็นชนชั้นต่ำที่ถูกเยาะหยัน ดูแคลนว่าเป็นคนโง่งมในสายตาของคนขาว
ว่าด้วยชีวิตและความตาย
ว่าด้วยชีวิตและความตาย

กฤษณมูรติ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 168 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บทบรรยายเพื่อการใช้ชีวิตและทำความเข้าใจกับความตายในอีกรูปแบบหนึ่ง ในมุมมองของปรัชญา ซึ่งอาจเป็นความหมายของการตายในขณะมีชีวิต หรือความตายที่เกิดจากการสิ้นสุดของเวลา หรือการตายไปจากสิ่งไม่รู้และความสืบเนื่อง ความตายนั้นเกี่ยวพันกับเวลา ความเศร้าโศก และความรัก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงขณะของชีวิต และท้ายสุดแล้วการจะเข้าใจความตายได้ เราต้องเข้าใจทั้งหมดของชีวิต มิใช่อยู่กับเพียงส่วนเสี้ยวของชีวิตอย่างที่คนส่วนใหญ่ทำกัน เพราะทั้งชีวิตและความตายต่างก็ไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดจากกัน
อิชมาเอล : จิตวิญญาณทัศนาจร
อิชมาเอล : จิตวิญญาณทัศนาจร

แดเนียล ควินน์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 300 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

อิชมาเอล เป็นหนังสือที่ผู้อ่านจะได้ร่วมเดินทางในเส้นทางอันน่าตื่นเต้นไปกับสอง”ชีวิต” ที่มีความแตกต่างกันอยีางไม่น่าเชื่อทว่าที่งสองมีภารกิจสำคัญร่วมกันคือการกอบกู้โลก นอกจากนั้น อิชมาเอล ยังได้นำเอาแนวคิดสำคัญๆทางชีววิทยามาถ่ายทอดผ่านรูปแบบของงานวรรณกรรมได้อย่างสนุกสนานชวนติดตาม และเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดความสมดุลของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่าและเหยื่อ แนวคิดในเรื่องการวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติรวมถึงการโยงทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชาร์ล ดาร์วินไปสู่การตีความในเรื่องการแก่งแย่งชิงดี และการเอาเปรียบกันในสังคมมนุษย์ ถ้าอยากรู้ว่าสองชีวิตที่แบกรับภารกิจอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นใคร ภารกิจของพวกเขาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร และจะสามารถบรรลุผลได้หรือไม่ คงต้องหามาอ่านกันแล้วล่ะ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว