ขนิษฐา มุติวัฒนาสวัสดิ์ : 1 รายการ
งานแห่งชีวิต : คู่มือแสวงหาวิสัยทัศน์และเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์
งานแห่งชีวิต : คู่มือแสวงหาวิสัยทัศน์และเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์

ลอเรนซ์ จี โบลท์ / ขนิษฐา มุติวัฒนาสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 238 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือว่าด้วยวิธีการให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายหรือภารกิจในชีวิต และการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตขึ้นมา ด้วยการเริ่มแสวงหาวิสัยทัศน์หรือภาพฝันของตนเองก่อน กำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของงาน รวมทั้งต้องตระหนักด้วยว่าตนเองมีความสามารถหรือพรสวรรค์อย่างไร เพื่อที่จะทำให้งานแห่งชีวิตนั้นเอื้อความสุขต่อตนเองและโลกด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว