ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ : 1 รายการ
นพลักษณ์ : คู่มือสังเกตตนเอง
นพลักษณ์ : คู่มือสังเกตตนเอง

สันติกโรภิกขุ / ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจชีวิต จิตวิญญาณภายในของตนเอง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นในขั้นเบื้องต้น โดยผ่านศาสตร์ที่สามารถเชื่อมและบูรณาการระหว่างจิตวิทยากับศาสนาชื่อ "นพลักษณ์" ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มาจากศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะนักพรต นักภาวนา ที่เรียกว่า ซูฟี

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่พอเหมาะและกะทัดรัดพอที่จะวาดให้เห็นภาพได้บ้างสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาว่า นพลักษณ์คืออะไร คน ๙ ลักษณ์แตกต่างกันอย่างไร? และวิธีใช้นพลักษณ์ในระดับพื้นฐานเป็นอย่างไร? ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่มีการสอดแทรกมิติทางพุทธศาสนาเพื่อใช้ทำความเข้าใจกลไกภายในจิตใจของลักษณ์ต่างๆ ในวิถีของชาวพุทธ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว