ซุมิโกะ คุโดะ : 1 รายการ
ดอกไม้ไม่จำนรรจ์
ดอกไม้ไม่จำนรรจ์

เซนไค ชิบายามะ / ซุมิโกะ คุโดะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ในโลกทุกวันนี้ ทั้งฝ่ายตะวันออกและตะวันตกกำลังประสบกับช่วงเวลาแห่งความพินาศจากการนำความเจริญอย่างใหม่เข้ามาบุกเบิกพัฒนา ขณะที่จริยธรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกัน ดังนั้น เซนจึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ เป็นองค์คุณแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในจารีตประเพณีมาโดยตลอด และเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณอย่างใหม่ขึ้นในยุคสมัย ซึ่งจุดที่สำคัญที่สุดของเซนก็คือเราจะต้องเข้าใจ มีประสบการณ์ และดำรงชีวิตอยู่ในเซนหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดจากคำบรรยายและปาฐกถาของพระคุณเจ้าชิบายามะ ที่ได้แสดงแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ท่านบอกเราว่าเซนคืออะไร และปรากฏออกมาอย่างไร โดยคัดข้อความของอาจารย์ยุคโบราณจากหนังสือ “การส่งทอดดวงประทีป” มา เพื่อเป็นตัวอย่างการเข้าถึงสัจจะแห่งเซน โดยอาศัยความกังขาทางจิตวิญญาณและการฝึกฝนอย่างหนัก กระทั่งเข้าสู่ประสบการณ์แห่งซาโตริ และยังสอนว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในเซนได้อย่างไร ซึ่งในทัศนะที่เปิดกว้างแล้ว เซนก็คือเซน คือสัจธรรม คือบูรณภาพสูงสุดที่รวมอยู่ในทุกศาสนา รวมอยู่ในปรัชญาทุกสาขา และในฐานะที่เซนเป็นสากล ย่อมเป็นหนทางที่กว้างพอสำหรับมนุษยชาติที่จะเข้าถึงได้ด้วยปัญญา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว