ดอร์เจ ดราดุล แห่งมุกโป : 1 รายการ
มหาบูรพสูรย์ ปรีชาญาณแห่งชัมบาลา
มหาบูรพสูรย์ ปรีชาญาณแห่งชัมบาลา

เชอเกียม ตรุงปะ / ดอร์เจ ดราดุล แห่งมุกโป / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 165 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นผลงานต่อเนื่องจาก ชัมบาลา : หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ ซึ่งเป็นเล่มที่แนะนำให้รู้จักกับหลักการแห่งชัมบาลา ส่วน มหาบูรพสูรย์ นั้น ว่าด้วยการถ่ายทอดหลักการ การซึมซาบในหลักการนั้นและสำแดงออก ผู้เขียนพยายามถ่ายทอดปรีชาญาณของการฝึกฝนชัมบาลา ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการสร้างเสริมความอ่อนโยนและความดีงามพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนขึ้น ช่วยให้เราสามารถก้าวออกมาจากโลกของรังดักแด้หรือโลกที่เต็มไปด้วยการแย่งชิง ดิ้นรนและไขว่คว้า เป็นโลกที่ก้าวร้าวและจิตวิญญาณได้ลดน้อยถอยลง เพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองและเกิดความอ่อนโยนขึ้นในหัวใจ อีกทั้งสามารถกระทำเพื่อผู้อื่นและเพื่อโลกของเราให้ดีขึ้นได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว