ธารา รินศานต์ : 5 รายการ
เบิกบานในชีวิตและตายอย่างสันติ
เบิกบานในชีวิตและตายอย่างสันติ

ทะไลลามะ / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 199 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องการใช้ชีวิตและการตายอีกเล่มหนึ่งของทิเบตที่น่าสนใจมาก โดยเน้นว่าปัญหาและความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากสภาพจิตที่สับสน ดังนั้น ความสุขจึงอยู่ในกำมือของตัวเรา และเราก็ไม่อาจคาดหวังให้ผู้อื่นมอบความสุขให้ แต่วิธีที่จะพบกับความสุข คือ พิจารณาถึงเหตุแห่งสุข แล้วบ่มเพาะมันขึ้นมา พร้อมกับพิจารณาถึงเหตุแห่งทุกข์ แล้วขจัดมันทิ้งไป เมื่อเรารู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ เราก็จะได้พบการดำรงอยู่อย่างมีความหมายบนหนทางแห่งปัญญา และจะนำไปสู่ความสุขที่แท้ในที่สุด
เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก
เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก

ติช นัท ฮันห์ / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 175 บาท, จำนวน 225 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

งานของท่านติช นัท ฮันห์ เล่มนี้ เป็นเสมือนสายน้ำที่มารินรดจิตวิญญาณของเราให้ได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักขึ้นมา ท่านนำพรหมวิหารสี่มาอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แต่สื่อถึงเนื้อหาทางธรรมได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมในการดำรงชีวิตของเรา ให้เราสามารถมองดูสรรพสิ่งอย่างเชื่อมโยงและเข้าใจ ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ด้วยการบ่มเพาะความรักให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้อื่นและตนเอง
ความโกรธ ปัญญาดับเปลวไฟแห่งโทสะ
ความโกรธ ปัญญาดับเปลวไฟแห่งโทสะ

ติช นัท ฮันห์ / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 184 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่พูดถึงธรรมชาติความโกรธของมนุษย์ และวิธีจัดการกับความโกรธอย่างสันติด้วยการฝึกปฏิบัติและภาวนา รวมถึงวิธีการสมานสัมพันธภาพที่เกิดจากความไม่เข้าใจขึ้นใหม่ได้ วิธีการที่แนะนำในหนังสือนี้ล้วนเป็นวิธีที่ได้ผล ทั้งในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ/แม่-ลูก หรือสามี-ภรรยา การปฏิบัติจะทำให้เราสามารถบ่มเพาะความเมตตากรุณาขึ้นในใจ จนถึงขั้นที่สามารถรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ และที่สุดคือการให้อภัยได้ แม้ต้นทางจะเป็นการเรียนรู้จักความโกรธ แต่ท้ายสุดแล้วนำไปสู่การบ่มเพาะความรักขึ้นในตนเองและแก่คนรอบข้าง
ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต
ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต

ทะไลลามะ / เจฟฟรี ฮ็อปกินส์ / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ชั่วขณะสุดท้ายแห่งชีวิต
คำอธิษฐานเพื่อการจากไปอย่างสุขสงบและชีวิตที่ดีกว่า

ชีวิตย่อมหมายถึงโอกาส ตราบใดที่ยังไม่ตายโอกาสก็ยังมีอยู่โอกาสที่ว่านี้หมายถึงโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะที่ดีกว่า นี้เป็นความจริงไม่เฉพาะกับผู้ที่ถูกทุกข์ภัยต่างๆรุมเร้าจนหมดอาลัยตายอยากกับชีวิต เท่านั้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่อย่างน้อยก็สามารถเกิดขึ้นได้กับจิตใจ มีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่า หรือหัวใจหยุดเต้น ก็ยังสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้แทบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัว หรือกับตัวผู้ป่วยนั้นไม่เพียงจะรับรู้ได้โดยตัวผู้ป่วยเท่านั้น หากยังมีผลต่อจิตใจของเขาด้วย หากเขารับรู้ในสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลจิตใจก็พลอยเป็นกุศลไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหากรับรู้สิ่งที่ไม่ดีงามจิตใจของ ผู้ป่วยอาจตกอยู่ในสภาพที่เศร้าหมองหรือตื่นตกใจได้ ข้อเท็จจริงเหล่านี้คนสมัยใหม่ไม่ค่อยตระหนักและอาจถึงกับปฏิเสธ อะไรที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ในทางกายภาพก็ถือว่าไม่มีอยู่จริง จึงปฏิเสธความจริงในระดับจิตใจหรือจิตวิญญาณ

อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจจากผู้คนมากขึ้น การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงไม่ได้จำกัดที่การดูแลรักษาในทางกายเท่านั้น แต่หันมาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือทางจิตใจด้วย และพบว่าผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถเผชิญกับความตายได้อย่างสงบขึ้น

อรรถาธิบายในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับสภาวะของจิตก่อนตาย มีบางส่วนที่สอดคล้องกับหลักฐานและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระยะหลัง อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของอรรถาธิบายดังกล่าวอยู่ตรงที่ได้เน้นถึงความสำคัญของสติ ปัญญา และเมตตา ซึ่งสอดรับกับหลักการของพุทธศาสนาที่เน้นการฝึกฝนตนและการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ สิ่งสำคัญก็คือการไม่ทิ้งหลักการฝึกฝนและพึ่งตนเอง หากยังดำเนินชีวิตตามหลักการดังกล่าวด้วย สติปัญญาและเมตตา ก็มั่นใจได้ว่าชีวิตนี้จะเป็นไปด้วยดีจนวาระสุดท้ายของชีวิต แต่หากชาติหน้ามีจริงก็ย่อมได้รับอานิสงส์จากธรรมะดังกล่าวในภพภูมิหน้าอีกประการหนึ่งด้วย
มรณกรรมที่งดงาม
มรณกรรมที่งดงาม

สุชีลา แบล็คแมน / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 130 บาท, จำนวน 160 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

“หนังสือว่าด้วยวาระสุดท้ายของครูบาอาจารย์ในศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะพุทธศาสนาและฮินดู ซึ่งล้วนเป็นตัวอย่างของการตายดี หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าความตายนั้นมิใช่สิ่งน่าสะพรึงกลัว หากเป็นเพียงแค่การหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปตามวัฏจักรของชีวิตเท่านั้น แม้จะเป็นเรื่องราวของบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ในทางจิตวิญญาณ แต่การจากไปของท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่กลับเป็นไปอย่างธรรมดาที่สุด ปราศจากปาฏิหาริย์ หรือความพิสดารผาดโผน ราวกับจะบอกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของชีวิต ไม่ต่างไปจากการกินหรือการนอน”
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว