ประพจน์ เภตรากาศ, นพ. : 1 รายการ
อาหารต้านมะเร็ง ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่
อาหารต้านมะเร็ง ศาสตร์และศิลป์แห่งการรักษาโรคสมัยใหม่

มิชิโอะ คูชิ / ประพจน์ เภตรากาศ, นพ.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 165 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

วัฒนายุรศาสตร์เป็นตัวอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาทางด้านอาหารและการรักษาสุขอนามัยที่สั่งสมมาแต่อดีต และดำรงอยู่ในหลายวัฒนธรรมรวมทั้งวัฒนธรรมแบบตะวันตก หากแต่ถูกบดบังไปด้วยมายาภาพที่ว่ามีแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มาจากตะวันตกเท่านั้น ที่เป็นวิทยาศาสตร์แท้จริง ส่วนวิทยาศาสตร์ชนิดอื่นนั้นหามีความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ ถึงเป็นก็เป็นน้อยกว่า แต่แล้วเมื่อปรากฏว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ประสบภาวะตีบตัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งบัดนี้ได้ลุกลามเป็นวิกฤตการณ์ รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางด้านสุขอนามัย อันมีโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจเป็นปัจจัยสำคัญ ภูมิปัญญาดั้งเดิมจึงเริ่มได้รับความสนใจ รวมทั้งวัฒนายุรศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วว่า ไม่เพียงแต่จะป้องกันโรคร้ายดังกล่าวได้ หากยังสามารถบำบัดรักษาให้หายได้ในหลายกรณี ชนิดที่แพทย์แผนใหม่ต้องพิศวง

อาหารต้านมะเร็ง แปลมาจาก The Cancer Prevention Diet ของมิชิโอะ คูชิ (โดยความช่วยเหลือของอเล็กซ์ แจ๊ค) เป็นผลงานที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์อันยาวนานของผู้เขียน ทั้งในฐานะผู้บำบัดรักษาและครูผู้สอนทางด้านวัฒนายุรศาสตร์ ประสบการณ์จริงดังกล่าว เมื่อประกอบกับข้อมูลและข้อเท็จจริงจากการวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ทำให้ อาหารต้านมะเร็ง เป็นหนังสือทางด้านวัฒนายุรศาสตร์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่สุดในบรรดาหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น ๓ ภาค ภาคแรกผู้เขียนได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนายุรศาสตร์ ปัญหาการแพร่ระบาดของมะเร็งในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการเกิดมะเร็ง การบำบัดมะเร็งด้วยวัฒนายุรศาสตร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วิธีการวินิจฉัยโรค การเลือกและจัดทำอาหาร รวมถึงการวางจิตวางใจ และการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นสมดุล นอกจากนั้นในภาคที่ ๒ ผู้เขียนยังได้ลงรายละเอียดถึงมะเร็งแต่ละชนิด ทั้งในแง่สาเหตุ และวิธีบำบัด ส่วนภาคที่ ๓ เป็นตำราการทำอาหารต้านมะเร็งที่สามารถใช้ปรุงรักษาโรคได้

เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีความหนามาก ในครั้งนี้จึงได้แบ่งและจัดพิมพ์เฉพาะภาคแรกออกมาก่อน เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของโรคมะเร็ง และวิธีการบำบัดรักษาตามแนววัฒนายุรศาสตร์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว