นวลคำ จันภา : 3 รายการ
วิถีสู่ธรรมชาติ เล่ม ๓
วิถีสู่ธรรมชาติ เล่ม ๓

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ / นวลคำ จันภา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 90 บาท, จำนวน 118 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น ๒ ภาคด้วยกัน ภาคแรกได้เน้นถึงเอกภาพและสหสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และพระเจ้า ความสูญสลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมหมายถึงความย่อยยับของอีกสองสิ่ง ภาคที่สองกล่าวถึงประสบการณ์ในการเยี่ยมแอฟริกาและกลับไปเยือนสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงทัศนะของเขาในรอบสิบปีหลัง และมุมมองที่มีต่อประเทศต่าง ๆ ที่เขาไปเยือนด้วย
วิถีสู่ธรรมชาติ เล่ม ๒
วิถีสู่ธรรมชาติ เล่ม ๒

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ / นวลคำ จันภา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 90 บาท, จำนวน 137 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นงานที่ฟูกูโอกะต้องการจะเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวและข้อคิดเห็นของเขา ที่ย้อนกลับมาดูสภาพการณ์ของเกษตรกรรมญี่ปุ่นที่ดูจะไม่เหลือความหวัง เพราะมุ่งหน้าไล่ตามตะวันตกโดยไม่สนใจภูมิปัญญาของตนเองเลย ในขณะที่ตะวันตกเองเริ่มหันกลับมามองตะวันออกและดูจะเป็นความหวังของการกู้ระบบนิเวศและเกษตรธรรมชาติกลับคืนมา
วิถีสู่ธรรมชาติ เล่ม ๑
วิถีสู่ธรรมชาติ เล่ม ๑

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ / นวลคำ จันภา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 90 บาท, จำนวน 124 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นบันทึกประสบการณ์ระหว่างที่ฟูกูโอกะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่ภาพของสองทวีปในทัศนะของฟูกูโอกะนั้นเสื่อมทรุดและง่อนแง่นมาก โดยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรม โภชนาการ และนิเวศวิทยา แต่กระบวนการเกษตรกรรมธรรมชาติและจิตสำนึกอย่างใหม่ในแนวนิเวศวิทยากำลังแพร่ขยายออกไป และก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนขึ้นในโลกตะวันตก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว