บุลยา : 2 รายการ
วิถีแห่งดุลยภาพ
วิถีแห่งดุลยภาพ

ตาร์ถัง ตุลกู / บุลยา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 224 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

วิถีแห่งดุลยภาพ หนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่าเราจะชื่นชมต่อการมีชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราตระหนักถึงความตาย อันเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งความไม่เที่ยงที่ครอบงำทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาล และเราจะมีชีวิตอย่างความสุขได้ก็ต่อเมื่อค้นพบดุลยภาพแห่งการดำรงอยู่ แล้วอะไรคือดุลยภาพ เราจะค้นพบมันได้จากที่ใด ท่ามกลางกระแสชีวิตอันเร่งเร้า แก่งแย่งแข่งขัน เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มันมา

"วิถีแห่งดุลยภาพ" ไม่เพียงเปิดเผยให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงสภาวการณ์แห่งความทุกข์หรือความสุขเทียมที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ และกระจ่างถึงต้นเหตุแห่งทุกข์นั้น หากยังค่อย ๆ นำผู้อ่านให้เดินไปบนวิถีแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติภาวนา อันเป็นทางสายเอกที่จะนำมนุษย์ทุกคนไปสู่จุดสมดุลแห่งชีวิต หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสุข หนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะที่จะเก็บไว้อ่านเพียงอย่างเดียว หากเนื้อหาในทุกส่วนยังควรค่าแก่การทดลองนำมาปฏิบัติจริงสำหรับใครก็ตามที่ปรารถนาถึงความสุขที่แท้ในชีวิต
เชื่อในหัวใจ เขียนให้ถึงแก่น ปลดปล่อยนักเขียนในตัวคุณให้เป็นอิสระ
เชื่อในหัวใจ เขียนให้ถึงแก่น ปลดปล่อยนักเขียนในตัวคุณให้เป็นอิสระ

นาตาลี โกลด์เบิร์ก / บุลยา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ฝันอยากเป็นนักเขียน หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะมีไว้อยู่บนโต๊ะข้าง ๆ หนังสือพูดถึงหัวใจของการเขียน ความเป็นหนึ่งเดียว ความนิ่งที่จะอยู่กับสิ่งนั้น ๆ ได้ เฉกเช่นการดื่มชาของเซน หรือมือกระบี่ที่กระบี่ต้องอยู่ที่ใจ และไล่เลียงไปถึงความพร้อมที่จะดูดซับรับรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รายรอบตัว หรือที่จะเกิดขึ้นในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ตาม เราจำเป็นต้องตื่นตัวอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำถึงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเขียน รวมทั้งสิ่งละอันพันละน้อยที่จะช่วยจูงใจในการเขียน และการรักษาความสืบเนื่องของการเขียนไว้ให้เป็นนิสัยที่อยู่ในตัวเรา หนังสือเล่มนี้ยืนยันไว้โดยตลอดว่าการเขียนหนังสือเป็นงานหนัก เป็นงานที่ต้องหล่อเลี้ยงดุลยภาพของความจดจ่อใส่ใจไว้ให้ดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว