พจนา จันทรสันติ : 17 รายการ
เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย

โซเกียล รินโปเช / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 408 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บทบันทึกจากปรีชาญาณแห่งวัชรนิกายของธิเบตว่าด้วยเรื่องชีวิต จิตวิญญาณ และความตาย หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับเราว่า “ถ้าหากความปรารถนาอันล้ำลึกที่สุดของเราคือการมีชีวิตอยู่ และอยู่ต่อไปอย่างยืนยาว เหตุใดเราจึงยืนยันอย่างมืดบอดว่า ความตายเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่าง และหลงอยู่ในมุมมองที่มีแต่ชีวิตนี้เท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นต้นกำเนิดแห่งลัทธิวัตถุนิยมอันไร้ซึ่งหัวใจและเต็มไปด้วยพิษภัยของโลกปัจจุบัน
เรื่องเล่าของเผ่าซู
เรื่องเล่าของเผ่าซู

ลูเธอร์ แสตนดิ้ง แบร์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 65 บาท, จำนวน 56 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

รวมตำนานเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ของชนเผ่าซู สะท้อนถึงความผูกพันและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างชนเผ่าซูกับธรรมชาติ ด้วยลีลาคล้ายนิทานแต่กลับทรงพลังในแง่การสร้างความเชื่อมั่น ในพลังที่เป็นจริงของธรรมชาติ
แด่หนุ่มสาว
แด่หนุ่มสาว

กฤษณมูรติ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 106 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

แด่หนุ่มสาวกล่าวถึงทั้งเรื่องการศึกษา ชีวิต ความกลัว ความรัก การสร้างสรรค์สังคม และความเป็นเสรีชน เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์พลังในการแสวงหาให้คนหนุ่มสาว เป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณที่กบฏต่อกระแสหลักของสังคม และการต้องวิ่งไล่ตามยุคสมัยและระเบียบแบบแผน อันทำให้คนเราขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าเติบโต ไม่กล้าใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ดีงามตามความเชื่อของตน
แผ่นดินหอม
แผ่นดินหอม

นุชจรีย์ ชลคุป / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 200 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นบทบันทึกความทรงจำเมื่อครั้งปี ๑๙๖๒–๑๙๖๖ ขณะที่ท่านติช นัท ฮันห์พำนักอยู่ในเวียดนามและอเมริกา ซึ่งอบอวลไปด้วยความสุข ทั้งเจือความเศร้าและโดดเดี่ยวอ้างว้าง เรื่องราวความสนุกสนานเฮฮากับผองเพื่อนที่เฟืองบอย ความมุ่งมั่นในการก่อตั้งพุทธศาสนาเพื่อสังคม ความเลวร้ายของสงครามและการเรียกร้องสันติภาพ การพลัดพรากและจากลาของมวลมิตร ทั้งที่จากไกลและตลอดกาล และยังการตระหนักรู้อันแจ่มแจ้งในชีวิต ทำให้สมณเซนผู้นี้สามารถบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักขึ้นได้ในทุก ๆ ที่ที่ท่านได้ย่างไป หนังสือเล่มนี้จึงไม่เป็นแต่เพียงบันทึกเท่านั้น หากทุกอณูของถ้อยคำยังเปี่ยมด้วยความรักและศรัทธาที่รินรดจิตวิญญาณของมนุษย์อีกด้วย
การเดินทางอย่างปราศจากจุดมุ่งหมาย : มหาปรีชาญาณแห่งพุทธตันตระ
การเดินทางอย่างปราศจากจุดมุ่งหมาย : มหาปรีชาญาณแห่งพุทธตันตระ

เชอเกียม ตรุงปะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 110 บาท, จำนวน 161 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เนื้อหาต้องการบ่งบอกการเข้าถึงศาสนธรรมในอีกแง่มุมหนึ่ง
รวมถึงการทำความเข้าใจด้านในของชีวิตและโลกในแง่มุมที่ละเอียดลึกซึ้ง
เรียบง่ายและชัดเจน ซึ่งมักจะถูกละเลยไปจากผู้คนในสังคมยุคใหม่
ที่เน้นการจับจ่ายใช้สอยหรือเสพสิ่งต่าง ๆ อย่างฟุ่มเฟือย
กุญแจเซน
กุญแจเซน

ติช นัท ฮันห์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 160 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เพียงคำว่า “สติ” หลายคนอาจไม่คิดว่าจะเชื่อมโยงกับสันติภาพได้อย่างไร ทว่านั่นคือสิ่งที่ท่านติช นัท ฮันห์ ย้ำเน้นในทุกโอกาส และหนังสือเล่มนี้เองก็เช่นกันท่านเริ่มเนื้อหาด้วยเรื่องราวและชีวิตในสำนักเซน ซึ่งมิได้มีรากฐานอยู่บนการศึกษาแนวความคิดในทางปรัชญา แต่อยู่บนการทำงานด้วยกำลังกายแบบพื้น ๆ และมีชีวิตอยู่ด้วยการกำหนดรู้ในตนตลอดเวลา ในเซนนั้นถือว่ากิจการทุกอย่างที่ได้ทำไปล้วนเป็นเครื่องนำไปสู่การรู้แจ้งทั้งสิ้น ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไร น่าทำหรือไม่ หากทำด้วยจิตที่ว่างและปราศจากตัวตนแล้ว งานนั้นย่อมเป็นงานที่สร้างสรรค์ท่านนัท ฮันห์ยังเชื่อมโยงให้เห็นด้วยว่า การขาดสติเครื่องกำหนดรู้นี้ย่อมก่อให้เกิดความรุนแรงและทุกข์ทรมานขึ้นในโลก ด้วยอำนาจของตัวตนย่อมโลดแล่นออกไปประหัตประหารเช่นในทุกวันนี้ พวกเขามิได้ให้คุณค่าแก่ผู้คนและสรรพสิ่ง แต่ผู้มีสติย่อมเห็นสรรพสิ่งโดยไม่แบ่งแยก และแน่นอนว่าจากการมีสติ ณ จุดที่เขายืน เขาย่อมไม่ปล่อยให้สายน้ำไหลเปลืองเปล่าโดยไม่ดูดาย หรือตะเกียงลุกวาวโดยมิได้ต้องการ
ความปั่นป่วนสับสนอันมีแบบแผน : หลักการแห่งมณฑล
ความปั่นป่วนสับสนอันมีแบบแผน : หลักการแห่งมณฑล

เชอเกียม ตรุงปะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 196 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

“เหตุที่ว่าทำไมจึงมีการต่อสู้ดิ้นรนกับความทุกข์อย่างปั่นป่วนวุ่นวายในโลก ก็เพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่า แท้จริงแล้วความทุกข์ก็คือตัวเราเอง ถ้าหากเราสามารถเข้าใจได้ถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติดั้งเดิมของเรา เราก็จะเข้าสัมพันธ์กับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เมื่อนั้นเราจะเจ็บปวดน้อยลง”
นี้คือถ้อยคำจากหนังสือ ซึ่งนำเสนอธรรมะอันลุ่มลึกในแง่ของการหลุดพ้น และทำความเข้าใจเรื่องอัตตาและความทุกข์ ด้วยภาษาของโลกสมัยใหม่ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
84 สิทธา จตุราศีตสิทธปรวฤตติ
84 สิทธา จตุราศีตสิทธปรวฤตติ

อภัยทัต / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 272 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ชีวประวัติของแปดสิบสี่สิทธา

เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าถึงชีวประวัติของเหล่าสิทธาจารย์แปดสิบสี่ท่านผู้เป็นตัวแทนของอริยบุคคลแห่งยุค ซึ่งไเข้าถึงการประจักษ์แจ้งในพุทธธรรมในชั่วชีวิตเดียวของท่านตามแนวทางในการปฏิบัติธรรมในสายวัชรยานจนบรรลุถึงภูมิธรรมอันสูงสุดยากที่ปุถุชนธรรมดาจะสามารถทำได้หากละซึ่งความเพียร และในกาลต่อมาสิ่งที่บรรดาสิทธาจารย์ค้นพบนี้ได้กลายมาเป็นแนวทางชี้นำสรรพสัตว์ไปสู่ห้วงของการพ้นทุกข์ชีวประวัติของสิทธาจารย์แต่ละท่านผ่านการนำเสนออย่างเรียบง่ายทว่าทรงพลัง และมั่งคั่งด้วยความหมายอันประเสริฐ หากผู้อ่านได้พิเคราะห์ถึงเรื่องราวในลำดับต่างๆแล้วนำกลับมาเป็นแรงดลใจและผลักดันตนเองให้เข้าถึงภาวะแห่งการตระหนักรู้อันลึก จะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับในทุกสถานการณ์ของชีวิตตามวิถีแห่งพุทธธรรม
ชนเผ่าซูของข้าพเจ้า
ชนเผ่าซูของข้าพเจ้า

ลูเธอร์ แสตนดิ้ง แบร์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 323 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เรื่องราวชีวิตของผู้เขียนและผู้คนในเผ่าซู ชนเผ่าที่รุ่งเรืองมาช้านานแต่ครั้งอดีตในสหรัฐอเมริกา จวบจนคนขาวรุกเข้ามาในดินแดนนี้ ซึ่งนอกจากจะทำให้วิถีวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้ว อินเดียนแดงก็ต้องปรับตัวและอยู่ในโลกของคนขาว ซึ่งสิ่งนี้มีผลต่อทัศนคติของอินเดียนแดงที่มีต่อคนขาว และของคนขาวที่มีต่ออินเดียนแดง
ชัมบาลา : หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ
ชัมบาลา : หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ

เชอเกียม ตรุงปะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 192 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ความเป็นนักรบคือหนทาง หรือคือเส้นสายที่ร้อยผ่านตลอดชีวิตของคุณ มันไม่ได้เป็นเพียงแค่วิธีการหรืออุบายบางอย่าง ซึ่งคุณนำมาประยุกต์ใช้เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือเมื่อยามทุกข์ทนกลัดกลุ้ม ความเป็นนักรบคือการเดินทางอย่างต่อเนื่อง การเป็นนักรบก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นจริงในทุก ๆ ขณะของชีวิต นี่คือวินัยของนักรบ
ดอกไม้ไม่จำนรรจ์
ดอกไม้ไม่จำนรรจ์

เซนไค ชิบายามะ / ซุมิโกะ คุโดะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ในโลกทุกวันนี้ ทั้งฝ่ายตะวันออกและตะวันตกกำลังประสบกับช่วงเวลาแห่งความพินาศจากการนำความเจริญอย่างใหม่เข้ามาบุกเบิกพัฒนา ขณะที่จริยธรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกัน ดังนั้น เซนจึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ เป็นองค์คุณแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในจารีตประเพณีมาโดยตลอด และเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณอย่างใหม่ขึ้นในยุคสมัย ซึ่งจุดที่สำคัญที่สุดของเซนก็คือเราจะต้องเข้าใจ มีประสบการณ์ และดำรงชีวิตอยู่ในเซนหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดจากคำบรรยายและปาฐกถาของพระคุณเจ้าชิบายามะ ที่ได้แสดงแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ท่านบอกเราว่าเซนคืออะไร และปรากฏออกมาอย่างไร โดยคัดข้อความของอาจารย์ยุคโบราณจากหนังสือ “การส่งทอดดวงประทีป” มา เพื่อเป็นตัวอย่างการเข้าถึงสัจจะแห่งเซน โดยอาศัยความกังขาทางจิตวิญญาณและการฝึกฝนอย่างหนัก กระทั่งเข้าสู่ประสบการณ์แห่งซาโตริ และยังสอนว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในเซนได้อย่างไร ซึ่งในทัศนะที่เปิดกว้างแล้ว เซนก็คือเซน คือสัจธรรม คือบูรณภาพสูงสุดที่รวมอยู่ในทุกศาสนา รวมอยู่ในปรัชญาทุกสาขา และในฐานะที่เซนเป็นสากล ย่อมเป็นหนทางที่กว้างพอสำหรับมนุษยชาติที่จะเข้าถึงได้ด้วยปัญญา
ดินแดนแห่งนกอินทรี : วิถีธรรมชาติแห่งชนเผ่าลาโกต้า
ดินแดนแห่งนกอินทรี : วิถีธรรมชาติแห่งชนเผ่าลาโกต้า

ลูเธอร์ แสตนดิ้ง แบร์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 302 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้พูดถึงอินเดียนแดงเผ่าลาโกต้า หรือที่คนขาวตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเผ่าซู ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์โดยกำเนิดของผู้เขียน แสตนดิ้ง แบร์ บอกเล่าถึงชีวิตภายในชนเผ่าของเขา ไม่ว่าจะเป็นนามธรรม ความคิด ศาสนา และหลักการทั้งมวล อีกทั้งความเมตตาหรือความผูกพันรักใคร่ จารีตประเพณี หรือความพยายามที่จะมุ่งไปสู่ความเสมอภาคและความยุติธรรม
ตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา
ตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา

เชอเกียม ตรุงปะ / อนุสรณ์ ติปยานนท์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 169 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เชอเกียม ตรุงปะ ผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นวิปัสนาจารย์ท่านหนึ่ง ที่มุ่งหวังจะถ่ายทอดสารัตถะแห่งวัชรยานให้เป็นที่แพร่หลายตลอดชั่วชีวิตของท่าน ถ้อยคำในหนังสืออุบัติขึ้นจากการที่ท่านได้ประสบพบเห็นปัญหา และความไม่เข้าใจหลายประการของผู้คนในโลกยุคใหม่ที่มีต่อคำสอนของพระพุทธองค์ ท่านจึงได้หยิบยกเอาประเด็นสำคัญ อาทิเช่น มรรค ๘ สติและสมาธิ การแบ่งแยกระหว่างขั้วต่าง ๆ ของอารมณ์ ฯลฯ มานำเสนออย่างแยบคาย
ประตูสู่การภาวนา
ประตูสู่การภาวนา

ชักดุด ตุลกู / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ประตูสู่การภาวนา เล่มนี้ ชักดุล ตุลกู ได้บรรยายถึงเหตุแห่งทุกข์ และการดับทุกข์ ซึ่งจะนำไปสู่อิสรภาพทั้งของตัวเราเองและผู้อื่น ท่านได้นำเสนออุบายวิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังเช่น การระงับความโกรธ ลดทอนความยึดมั่นถือมั่น อวิชชา ริษยา และอหังการ

อุบายวิธีในการภาวนาทั้งที่ต้องใช้ความเพียรและอุบายอย่างง่าย ๆ อุบายสำหรับบ่มเพาะปรีชาญาณและความกรุณา ประตูสู่การภาวนา จะช่วยไขแสดงและส่องฉายให้เห็นหลักการต่าง ๆ ในพุทธศาสนาแก่ผู้อ่านทั้งเก่าและใหม่ ก่อให้เกิดญาณทัศนะ แนวทางชีวิตแก่ผู้คนในทุกศาสนาและทุกอาชีพการงาน ผู้อื่นจะค้นพบสัจจะซึ่งจะเอื้อและมีคุณต่อชีวิตประจำวันของตน สัจจะซึ่งหากนำมาประยุกต์ใช้อย่างจริงใจ ย่อมจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีข้อกังขาทั้งในจิตใจและในความสัมพันธ์กับผู้อื่น หนังสือเล่มนี้นับเป็นบุรพบทสู่วัชรยาน หรือ "มรรคาแห่งสายฟ้า"
ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย หลากหลายมิติของการภาวนา
ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย หลากหลายมิติของการภาวนา

จอห์น เวลวู้ด / ร.จันเสน / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 206 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตคือความว่างจากความยึดมั่น คือความตื่นตัวและเบิกบาน และการภาวนาจะช่วยให้เราตระหนักรู้ในธรรมชาติดังกล่าว เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ ค้นพบปัญญาและความสงบแห่งจิต ซึ่งจะน้อมนำให้เกิดความเอื้อาทรต่อผู้คนและโลกอย่างเป็นไปเองตามธรรมชาติ การภาวนาจึงมิเพียงสำคัญเฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากยังรวมถึงสังคมโลกด้วยตัวอย่างการภาวนา ๑๗ บท จาก “สายแดดและใบเขียว” สู่ “เผชิญหน้าความตาย” ของท่านต่าง ๆ ในหนังสือ “ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย” เล่มนี้ อาทิ ท่านติช นัท ฮันห์, เชอเกียม ตรุงปะ, กฤษณมูรติ, จอห์น เวลวู้ด, แจ็ค คอร์นฟิลด์ ล้วนน่าสนใจตรงที่พ้นไปจากการภาวนาเพียงในสถานปฏิบัติ หากเป็นการภาวนาในชีวิตประจำวัน ซึ่งใช้สถานการณ์รอบตัวเป็นดั่งห้องภาวนาอันกว้างใหญ่ ทำให้เราได้สัมผัสความเงียบสงบทุกขณะจิต เป็นการหล่อเลี้ยงการภาวนาให้ต่อเนื่อง แม้ในขณะที่มือยังง่วนอยู่กับการงาน โดยมิต้องแบ่งแยกระหว่างชีวิตทางโลก และชีวิตทางธรรม
มหาบูรพสูรย์ ปรีชาญาณแห่งชัมบาลา
มหาบูรพสูรย์ ปรีชาญาณแห่งชัมบาลา

เชอเกียม ตรุงปะ / ดอร์เจ ดราดุล แห่งมุกโป / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 165 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นผลงานต่อเนื่องจาก ชัมบาลา : หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ ซึ่งเป็นเล่มที่แนะนำให้รู้จักกับหลักการแห่งชัมบาลา ส่วน มหาบูรพสูรย์ นั้น ว่าด้วยการถ่ายทอดหลักการ การซึมซาบในหลักการนั้นและสำแดงออก ผู้เขียนพยายามถ่ายทอดปรีชาญาณของการฝึกฝนชัมบาลา ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการสร้างเสริมความอ่อนโยนและความดีงามพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนขึ้น ช่วยให้เราสามารถก้าวออกมาจากโลกของรังดักแด้หรือโลกที่เต็มไปด้วยการแย่งชิง ดิ้นรนและไขว่คว้า เป็นโลกที่ก้าวร้าวและจิตวิญญาณได้ลดน้อยถอยลง เพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองและเกิดความอ่อนโยนขึ้นในหัวใจ อีกทั้งสามารถกระทำเพื่อผู้อื่นและเพื่อโลกของเราให้ดีขึ้นได้
สีหนาทบันลือ
สีหนาทบันลือ

เชอเกียม ตรุงปะ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 270 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การแสดงธรรมเทศนาโดยท่านเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช นี้ เป็นการนำเสนอหลักธรรมตันตระ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจ ตันตระดูเหมือนจะผุดขึ้นมาจากสภาวะอันเก่าแก่ล้ำลึก จากแง่มุมอันแปลกประหลาดและขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับวิธีคิดตามแบบแผนสามัญ การดำรงอยู่เหนือเหตุผลและแบบแผนทางความคิดนี้ ทำให้ประสบการณ์ตันตระกลายเป็นสมดุลแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ การนำเสนอหลักธรรมตันตระจึงเป็นสิ่งที่ทั้งดิบสด และเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งราชสีห์ธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว