พยับแดด : 1 รายการ
ข่ายของความคิด
ข่ายของความคิด

กฤษณมูรติ / พยับแดด
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 154 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เสนอคำบรรยายจำนวน ๙ ครั้งที่จิททุ กฤษณมูรติ พูดไว้ที่ยุโรปช่วงปี ๒๕๒๔ คำบรรยายเหล่านี้ถอดจากเทปโดยตรง และเป็นเรื่องครอบคลุมขอบเขตการทำความเข้าใจชีวิตในหลายแง่มุม อาทิ ความคิด ความสุข ความทุกข์ ความกลัว ความรัก ความตาย ชีวิตทางศาสนาสัจจะและสมาธิ เป็นต้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว