พระชัยยศ ยโสธโร : 2 รายการ
การให้..ตามวิถีธรรมชาติ
การให้..ตามวิถีธรรมชาติ

สันติกโรภิกขุ / พระชัยยศ ยโสธโร
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 29 บาท, จำนวน 80 หน้า, ขนาด 10.5 x 14.5 ซม.

พูดถึงการให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ท่านสันติกโรได้ยกเรื่องเวสสันดรชาดกมาเทียบเคียงให้เห็นถึงการให้ที่เป็นดั่งทานบารมีอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการบำเพ็ญบารมีในชาติสุดท้าย ก่อนเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าส่วนการให้เพื่อหวังผลนั้น ท่านว่าเป็นความคิดแบบวัตถุนิยมซึ่งมีพื้นฐานของประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง ไม่จัดว่าเป็นการทำทานหรือทำบุญตามหลักพุทธศาสนา นอกจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้ว ท่านยังพูดถึงการให้ทีมีองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ อาทิ การให้แก่บุคคลที่เหมาะสม สิ่งที่ให้ต้องเหมาะสมและให้ด้วยกิริยาวาจาที่เหมาะสม จึงจะครบองค์คุณของ “การให้"
ท่านอาจารย์พุทธทาส..ในความระลึกถึง
ท่านอาจารย์พุทธทาส..ในความระลึกถึง

สันติกโรภิกขุ / พระชัยยศ ยโสธโร
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 35 บาท, จำนวน 112 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นมุมมองของท่านสันติกโรที่มีต่อท่านอาจารย์พุทธทาส สิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เป็นแบบอย่างในการศึกษาและปฏิบัติ จนทำให้ชาวอเมริกันคนหนึ่งหันมาเอาดีในทางพุทธศาสนา และยึดแนวทางของท่านในการเผยแผ่ธรรมะในประเทศบ้านเกิด นอกจากนี้ ท่านสันติกโรยังเล่าถึงแง่มุมที่มีทั้งน่ารักและชวนขบขันในช่วงที่อยู่รับใช้ท่านอาจารย์ แต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยการสอนธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว