พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ : 3 รายการ
จดหมายจากพม่า
จดหมายจากพม่า

อองซานซูจี / พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นข้อเขียนของนางอองซานซูจี วีรสตรีผู้นำขบวนการประชาธิปไตยในพม่า เธอนำเสนอภาพของการเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเลือดเนื้อของสามัญชน ในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากการปกครองของเผด็จการทหารพม่า ในด้านหนึ่งให้ภาพรวมของวิสัยทัศน์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแหลมคม แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ยังสามารถพรรณนาให้เห็นภาพของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพม่าได้อย่างชัดเจนด้วย
ทำเมืองให้น่าอยู่ : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และความหวังสำหรับเมืองที่ยั่งยืน
ทำเมืองให้น่าอยู่ : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และความหวังสำหรับเมืองที่ยั่งยืน

เฮอเบิร์ต จิราเดต์ / พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 298 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่พูดถึงปัญหาและทางออกของเมืองอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากมหานคร
ต่าง ๆ ของโลก สื่อถึงการเข้าใจปัญหาเมืองโดยเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีการมองโลกจากในฐานะทรัพยากรสำหรับรองรับความต้องการอันไม่จบสิ้นของมนุษย์ มาเป็นการมองโลกในฐานะองคาพยพที่มีชีวิต มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในทุกส่วน
รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส (Fences and Windows)
รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส (Fences and Windows)

นาโอมี ไคลน์ / พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 320 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

Fences and Windows
รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส ยุทธศาสตร์ใหม่ของประชาชนในสมรภูมิโลกาภิวัตน์

ผลงานรวมข้อเขียนที่ท้าทาย ชาญฉลาด และมีเสน่ห์ของ นาโอมี ไคลน์ ผู้มีส่วนร่วมอย่างมากในการผลักดันให้เกิดการอภิปรายในประเด็นว่าด้วยโลกาภิวัตน์ ผลกระทบ และอนาคตของมัน ข้อเขียนในเล่มดังกล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเดินขบวน และการประชุมสุดยอดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นรายงานจากผู้อยู่ในสถานการณ์แนวหน้าของการอภิปรายประเด็นโลกาภิวัตน์ ช่วยให้เราเท่าทันถึงการประท้วงและโอกาส ความหวังสำหรับการเปลี่ยนแปลง และอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนั้นเรื่องราวการต่อสู้ของประชาชนที่พยายามแย่งชิงโลกาภิวัตน์มาจากเงื้อมมือของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ให้กลับมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเล่มนี้ เป็นงานเขียนเพื่อความอยู่รอดในโลกแห่งเศรษฐกิจ เป็นบันทึกของโลกาภิวัตน์และผลลัพธ์ที่ตามมา เป็นเอกสารที่มีเอกลักษณ์และปรากฏขึ้นอย่างเหมาะเจาะกับช่วงแห่งประวัติศาสตร์นี้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว