ร.จันเสน : 5 รายการ
รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม ๒ คู่ชีวิตคู่การงาน
รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม ๒ คู่ชีวิตคู่การงาน

เฮเลน พาล์มเมอร์ / ร.จันเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือ รักผลิบาน งานผลิผล : เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถช่วยเราได้มาก ผู้เขียนได้อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์จริงของผู้คนมากมาย รวบรวมและสรุปให้เราเห็นถึงแบบแผนพฤติกรรม แนวทางความสัมพันธ์ และปฏิกิริยาที่คนแต่ละลักษณ์มักจะมีต่อกันทั้งในด้านการงาน ความรัก หรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบอื่นๆ หากเราได้อ่านอย่างพินิจพิจารณา ศึกษาจนเข้าใจ อีกทั้งมีสติรู้เท่าทันแบบแผนพฤติกรรมของตนและผู้อื่นอยู่เสมอแล้ว เราก็อาจมีความรักและการงานที่ราบรื่น สงบเย็น เต็มไปด้วยความสุข
เรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง
เรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง

ติช นัท ฮันห์ / ร.จันเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 226 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นงานรวมบทกวีที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดของท่านติช นัท ฮันห์ บทกวี ๑๐๖ บทที่ท่านเขียนขึ้นในช่วงเวลากว่า ๔๐ ปี ได้สะท้อนประสบการณ์เกี่ยวกับสงคราม ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง การพลัดถิ่น และความตระหนักรู้อันแจ่มแจ้งที่ช่วยแปรเปลี่ยนประสบการณ์มืดมนเหล่านั้น ให้กลายเป็นน้ำทิพย์ชโลมจิตวิญญาณ
ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย หลากหลายมิติของการภาวนา
ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย หลากหลายมิติของการภาวนา

จอห์น เวลวู้ด / ร.จันเสน / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 206 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตคือความว่างจากความยึดมั่น คือความตื่นตัวและเบิกบาน และการภาวนาจะช่วยให้เราตระหนักรู้ในธรรมชาติดังกล่าว เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ ค้นพบปัญญาและความสงบแห่งจิต ซึ่งจะน้อมนำให้เกิดความเอื้อาทรต่อผู้คนและโลกอย่างเป็นไปเองตามธรรมชาติ การภาวนาจึงมิเพียงสำคัญเฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากยังรวมถึงสังคมโลกด้วยตัวอย่างการภาวนา ๑๗ บท จาก “สายแดดและใบเขียว” สู่ “เผชิญหน้าความตาย” ของท่านต่าง ๆ ในหนังสือ “ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย” เล่มนี้ อาทิ ท่านติช นัท ฮันห์, เชอเกียม ตรุงปะ, กฤษณมูรติ, จอห์น เวลวู้ด, แจ็ค คอร์นฟิลด์ ล้วนน่าสนใจตรงที่พ้นไปจากการภาวนาเพียงในสถานปฏิบัติ หากเป็นการภาวนาในชีวิตประจำวัน ซึ่งใช้สถานการณ์รอบตัวเป็นดั่งห้องภาวนาอันกว้างใหญ่ ทำให้เราได้สัมผัสความเงียบสงบทุกขณะจิต เป็นการหล่อเลี้ยงการภาวนาให้ต่อเนื่อง แม้ในขณะที่มือยังง่วนอยู่กับการงาน โดยมิต้องแบ่งแยกระหว่างชีวิตทางโลก และชีวิตทางธรรม
รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม ๑ เข้าถึงคนเก้าลักษณ์
รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่ม ๑ เข้าถึงคนเก้าลักษณ์

เฮเลน พาล์มเมอร์ / ร.จันเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 384 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Enneagram in Love and Work : Understanding Your Intimate and Business Relationships

หนังสือ รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยเอ็นเนียแกรม เล่มนี้เป็นงานที่ครูเอ็นเนียแกรมหลายคนเห็นตรงกันว่าเป็นงานเขียนชิ้นที่ดีที่สุดของเฮเลน พาล์มเมอร์เท่าที่ได้ตีพิมพ์ออกมาแล้ว (ปัจจุบันเฮเลน พาล์มเมอร์ สนใจศึกษาเรื่องการใช้เอ็นเนียแกรมในการพัฒนาจิตวิญญาณ และกำลังเขียนงานชิ้นใหม่อยู่) หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เขียนและตีพิมพ์ขึ้นหลังจากงานชิ้นแรกคือ เอ็นเนียแกรม:ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ถึง ๕ ปี จึงเป็นงานที่มีความสมบูรณ์ ลุ่มลึก และชัดเจน สะท้อนภาพของคนลักษณ์ต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณ์ได้อย่างลึกซึ้ง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ทำความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม

เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น ๒ เล่ม เล่ม ๑ แบ่งเป็น ๒ ภาคๆ แรกประกอบไปด้วย บทนำ ซึ่งเริ่มต้นด้วยทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการจำแนกลักษณ์ตามศาสตร์เอ็นเนียแกรม ต่อด้วยการสรุปลักษณะของลักษณ์ทั้งเก้าโดยย่อ และทฤษฎีเกี่ยวกับกิเลสและพลวัตรของลักษณ์ต่างๆ ภาคสองเป็นการกล่าวถึงลักษณะของลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงออกในความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความรัก และการงานโดยละเอียด ส่วนเล่ม ๒ นั้นกล่าวถึงแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งเล่ม ๒ นี้จะจัดพิมพ์ออกมาในช่วงปลายปี
หลักแท้แห่งผู้นำ
หลักแท้แห่งผู้นำ

โทมัส เคลียรี่ / ร.จันเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 95 บาท, จำนวน 108 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นบทคัดสรรที่รวบรวมจากคัมภีร์ฮว่ายหนานจื่อ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ผสมผสานแนวคิดระหว่างแนวคิดเต๋า ขงจื๊อ และนิตินิยม ของนักคิดในราชวงศ์ฮั่น และผสมผสานข้อโต้แย้งอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับรัฐและสังคม สงครามและความเป็นมนุษย์ที่แท้ ความหมายของการเผยแพร่คัมภีร์นี้ นอกจากจะเพื่อการปรับใช้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในสังคมไทยแล้ว ยังเพื่อขยายขอบเขตการรับรู้แนวคิดจีนออกไปอีกก้าวหนึ่งด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว