รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ : 1 รายการ
อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย
อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย

ส.ศิวรักษ์ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่เรียบเรียงจากการบันทึกเทปโทรทัศน์วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ รายการ “ผ่าทางตัน” ตอน อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย ซึ่งมีผู้ร่วมรายการคือ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และอาจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ดำเนินรายการโดยอาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ออกอากาศวันที่ ๑๗ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ ทางยูบีซี (ช่อง ๗) ช่องข่าว ถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของอาจารย์ป๋วย อะไรทำให้อาจารย์ป๋วยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่างจากคนอื่น อาจารย์ป๋วยถูกเลี้ยงดูเติบโตมาท่ามกลางสภาวะแวดล้อมอย่างไร ผู้หญิงรอบข้างอาจารย์มีบทบาทต่อวิธีคิดของอาจารย์ป๋วยมากน้อยแค่ไหน หาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว