รุ่งฤดี ธีรบวร : 1 รายการ
แด่อนาคต : ค่านิยมอันทรงคุณค่าของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา
แด่อนาคต : ค่านิยมอันทรงคุณค่าของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา

จอยซ์ เอ. แลดเนอร์ / รุ่งฤดี ธีรบวร / ไกรวรรณ สีดาฟอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความคิดของชนผิวดำท่ามกลางอารยธรรมที่กำลังจะสูญหาย ความเป็นแม่ของผู้เขียนได้สะท้อนความวิตกกังวลที่มีต่อลูก เมื่อความทันสมัยรุกล้ำเข้ามา เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นคนที่ไม่หลงเหลือค่านิยมที่คนรุ่นเก่าได้สร้างขึ้นและสืบทอดต่อกัน คำถามที่พ่อแม่ชาวแอฟริกันเหล่านี้มีกันทุกคนคือ พวกเขาเลี้ยงลูกไม่ดีหรือทำไมลูกๆ ของพวกเขาจึงไม่รับค่านิยมที่ดีงามที่ครั้งก่อนพ่อแม่เคยได้รับมาจาบรรพบุรุษ พวกเด็กๆ กลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบ บ่มเพาะความรุนแรงในจิตใจ และไม่อดทน อะไรทำให้พวกเขาเป็นเช่นนี้ และเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรนอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สังคมของคนผิวดำแล้ว ผู้เขียนยังมอบความหวังด้วยหนทางที่จะช่วยพวกเด็กๆ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่พ่อแม่เท่านั้น ครู พระ รวมทั้งชุมชน ก็ต้องมีส่วนในการสร้างสรรค์ เช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับทุกสังคมที่ต้องการฟื้นฟูค่านิยมดั้งเดิมอันดีงามกลับคืนมา ไม่จำเพาะแต่สังคมแอฟริกันเท่านั้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว