สุภาพร พงศ์พฤกษ์ : 2 รายการ
กฤษณมูรติที่หุบเขาฤาษี
กฤษณมูรติที่หุบเขาฤาษี

กฤษณมูรติ / สุภาพร พงศ์พฤกษ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 90 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดมุมมองของเราต่อความหมายของการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เพราะการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย ทื่อ ๆ ด้าน ๆ แต่ทว่าการศึกษายังหมายถึงความสามารถที่จะฟังเสียงนกร้อง มองดูท้องฟ้า เห็นความงามประหลาดของต้นไม้ เส้นสันทิวเขา รู้สึกไปกับสิ่งเหล่านี้ และสัมผัสมันได้โดยตรงและอย่างแท้จริง
ธรรมดาและเรียบง่าย
ธรรมดาและเรียบง่าย

ซู เบนเดอร์ / สุภาพร พงศ์พฤกษ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 151 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเคยอยู่ในโลกของการมีหน้ามีตาในสังคม อยู่ในโลกของศิลปินที่ทำอะไรด้วยการเลือกตามความพอใจหรือไม่พอใจของตนเอง เธอได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอามิชที่เคร่งครัดต่อแบบแผนในการดำรงชีวิตและการนับถือศาสนา วันเวลาที่เธอได้อยู่และศึกษาเรียนรู้นั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว