อนุสรณ์ ติปยานนท์ : 2 รายการ
คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต
คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต

เชอเกียม ตรุงปะ / อนุสรณ์ ติปยานนท์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 125 บาท, จำนวน 139 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องความตาย เพื่อเตือนสติและเตรียมตัวก่อนลาละโลกไปอย่างสงบสุข เพื่อถึงห้วงแห่งแสงสว่างระหว่างบาร์โดสันติสุขแห่งธรรมดาก่อนตาย และหลุดพ้นจากนรกภูมิทั้งมวล คัมภีร์แห่งการตายเป็นความลี้ลับที่กำลังถูกค้นหา เพื่อขจัดความขลาดกลัวการตายที่เกาะกินใจมนุษย์โลกอยู่
ตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา
ตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา

เชอเกียม ตรุงปะ / อนุสรณ์ ติปยานนท์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 169 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เชอเกียม ตรุงปะ ผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นวิปัสนาจารย์ท่านหนึ่ง ที่มุ่งหวังจะถ่ายทอดสารัตถะแห่งวัชรยานให้เป็นที่แพร่หลายตลอดชั่วชีวิตของท่าน ถ้อยคำในหนังสืออุบัติขึ้นจากการที่ท่านได้ประสบพบเห็นปัญหา และความไม่เข้าใจหลายประการของผู้คนในโลกยุคใหม่ที่มีต่อคำสอนของพระพุทธองค์ ท่านจึงได้หยิบยกเอาประเด็นสำคัญ อาทิเช่น มรรค ๘ สติและสมาธิ การแบ่งแยกระหว่างขั้วต่าง ๆ ของอารมณ์ ฯลฯ มานำเสนออย่างแยบคาย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว