อวยพร เขื่อนแก้ว : 1 รายการ
ย่างก้าวบนดอกบัว ชีวิตและประสบการณ์ของนักบวชหญิงในพุทธศาสนา
ย่างก้าวบนดอกบัว ชีวิตและประสบการณ์ของนักบวชหญิงในพุทธศาสนา

มาร์ทีน แบทเชอเรอร์ / อวยพร เขื่อนแก้ว
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 279 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของสตรีในพุทธศาสนาในปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นว่าสมาธิภาวนามีผลอย่างไรบ้างต่อวิถีชีวิตและกิจการงานต่าง ๆ เป็นแง่มุมความคิดและการใช้ชีวิตที่หลากหลายของนักปฏิบัติธรรมในหลายประเทศ ทั้งที่เป็นนักบวชและฆราวาส และยังเสนอมุมมองที่ต่างจากหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงกับศาสนาพุทธเล่มอื่น ตรงที่หนังสือเล่มนี้ให้มุมมองจากประสบการณ์การฝึกสมาธิภาวนากับชีวิตประจำวัน ทั้งที่หลายท่านอาจเป็นแนวหน้าในการฝึกปฏิบัติและสอนธรรมะ หากแต่หนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เราเห็นและรู้จักชีวิตที่แท้จริงมากกว่าแค่ความคิดอ่าน ว่าท่านเหล่านี้ใช้ชีวิตประจำวันในฐานะชาวพุทธอย่างไร และได้รับคุณค่าความหมายเพียงใดจากการปฏิบัติธรรมนั้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว