เนรัญชรา : 1 รายการ
ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฤษณมูรติ / เนรัญชรา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 150 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

งานคัดสรรจากบทพูดของกฤษณมูรติ ที่สะท้อนแง่มุมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สิ่งสำคัญคือการเน้นให้เห็นว่าสภาวะภายในของมนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติด้วย ซึ่งสามารถส่งอิทธิพลในด้านที่มืดและสว่างไสว และเมื่อมนุษย์ตระหนักถึงสิ่งนั้น เราจะตั้งใจจัดการกับภายในของตนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดการกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอก เพราะว่าโลกภายนอกนั้นก็เป็นภาพสะท้อนจากโลกภายในของมนุษย์นั่นเอง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว