แมนเฟรด สเตเกอร์ : 1 รายการ
เมฆบ้า : เซนนอกรีต ขบถ และนักปฏิรูป
เมฆบ้า : เซนนอกรีต ขบถ และนักปฏิรูป

เพิร์ล เบสเซอร์แมน / แมนเฟรด สเตเกอร์ / วุสิตวันต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 248 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับนิกายเซน หยิบยกและถ่ายทอดสถานการณ์ด้านต่างๆของสังคมในยุคของเหล่าปรมาจารย์เซน ซึ่งมีวิถีที่แสนประหลาดใช้ชีวิตอยู่นอกกรอบแบบแผนทำให้เซนใสกระจ่างขึ้นในฐานะที่เป็นวิถีสู่ความหลุดพ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยมิต้องยึดเหนี่ยวอยู่กับหลักคำสอนหรือสถาบันการปกครองทางศาสนา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว