โสรีช์ โพธิแก้ว : 3 รายการ
แห่งการงานอันเบิกบาน
แห่งการงานอันเบิกบาน

ตาร์ถัง ตุลกู / โสรีช์ โพธิแก้ว
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 160 บาท, จำนวน 190 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวทางในการสร้างสรรค์การทำงานอย่างมีความสุข เนื้อหาแบ่งเป็นสามภาค คือ ภาคแรก แห่งความสำนึกในตน เป็นการสำรวจและทำความรู้จักตนเอง ภาคสอง แห่งการเปลี่ยนแปลง บอกถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ และภาคสาม แห่งการร่วมใจ สร้างความเข้าใจชีวิตและงานมากขึ้น อันจะเป็นหนทางไปสู่การสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตการงาน พร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้

กฤษณมูรติ / โสรีช์ โพธิแก้ว
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 178 บาท, จำนวน 317 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

สะท้อนบรรยากาศการสนทนาของคนสองวัย ระหว่างผู้เยาว์วัยกับ จิททุ กฤษณมูรติ คำสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ของกฤษณมูรตินั้น ท้าทายความคุ้นเคยในการดำเนินชีวิตในอดีตทั้งหมดอย่างถึงรากถึงโคนของจิตสำนึก ทั้งการศึกษา ระบบสังคม ขนบความเชื่อ แม้แต่การปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนา เป็นบทสนทนาท้าทายอันเข้มข้น ทะลุทะลวงความรู้สึกนึกคิด ในทางที่จะตรวจสอบคุณค่าวิถีปฏิบัติอย่างแยบคายในทุก ๆ ส่วนที่เราถือว่าเป็นชีวิต เพื่อการเรียนรู้และการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่
แห่งความสดใสของชีวิต
แห่งความสดใสของชีวิต

วิลเฟรด เอ ปีเตอร์สัน / โสรีช์ โพธิแก้ว
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 105 บาท, จำนวน 93 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมถ้อยคำบันดาลใจและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้ได้พบกับความสดใสและความงดงาม จึงถือเป็นอีกศิลปะแห่งความบันดาลใจ ที่สามารถแต้มแต่งให้ชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนจากหม่นหมองเป็นสดใส จากขลาดกลัวเป็นกล้าเผชิญ และมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำ ก็สามารถทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียว
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว